≡ Menu

Totalkolesterol

Kolesterol är nog något du hört pratas mycket om, kanske också totalkolesterol.

Kanske du själv också har fått veta att du har ett högt kolesterolvärde och måste ändra dina vanor för att komma till rätta med det. Detta med kolesterol är en ganska komplex historia, i alla fall om du är lekman. Det du får höra är att du har ett högt kolesterolvärde, men det säger inte allt.

Det är nämligen så att du har flera olika sorters kolesterol i din kropp, och de fungerar inte på samma sätt.

Ett gott och ett ont

De två olika typerna av kolesterol, LDL och HDL, brukar kallas det onda och det goda kolesterolet.

Detta på grund av att om du får höga halter av LDL kan detta sätta sig som avlagringar i dina blodkärl och täppa till dem. Du får då en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det bildas lättare blodproppar i blodkärl som är tjocka och ojämna, och det kan också bli stopp i kärlen.

Det goda kolesterolet, HDL, är ett kolesterol som du bör ha högre halter av, eftersom det faktiskt hjälper till att transportera bort det skadliga LDL kolesterolet från dina blodkärl.

Sträva efter lågt totalkolesterol och en bra balans

Det som läkarvetenskapen anser vara det bästa är om ditt totalkolesterol inte överstiger 5 mmol / l (fem millimol per liter).

Det är dock inte enbart ditt totalkolesterol som är viktigt i sammanhanget. För att du ska löpa så liten risk som möjligt att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar behöver du också ha en bra balans av dina blodfetter. Du ska helst ha höga halter av det goda HDL kolesterolet och så låga som möjligt av LDL kolesterolet. Men, tyvärr räcker inte ens detta krångliga sätt att mäta. Kolesteroltyperna i ditt blod varierar nämligen i partikelstorlek, och man har lärt sig att det är farligare att ha små partiklar.

Därför måste man också mäta detta i ditt blod, och se om du har mycket av små eller stora partiklar. Även om man delar upp kolesterolet i gott och ont kan det vara farligare att ha höga halter av det goda, om partiklarna är små, än onda stora partiklar. Krångligt så det förslår.

Många har högt totalkolesterol

Även om ett värde på under 5 mmol/ l av totalkolesterol är det som eftersträvas är det väldigt många, i Sverige, men också i hela västvärlden som ligger över detta värde.

Detta betyder naturligtvis inte att merparten av västvärldens befolkning kommer att få hjärtinfarkt eller stroke.

Det är inte enbart det höga kolesterolvärdet som orsakar dessa sjukdomar, utan ett högt totalkolesterol är en bidragande faktor.

Detta mäts

När det tas ett totalkolesterol-prov på dig är det mycket man kan utläsa ur detta prov.

Dels tittar man på nivåerna av LDL och HDL, för att se om balansen är bra eller inte, och naturligtvis hur höga halter du har av dem.

Man kan också ta ett test som kallas Apo- B, och detta talar om ifall du har extra aggressiva LDL-partiklar. Detta vill man veta eftersom mängden LDL inte är allena avgörande riskfaktor. Vissa personer har LDL-partiklar som är stora och ”fluffiga” och dessa gör alltså inte alls lika stor skada som små kompakta partiklar.

Tidigare var det mest totalkolesterolet man brydde sig om, men numera är det allt fler läkare som anser att Apo-B testet ger en bättre bild av vilka risker du, som patient, löper för att få hjärt- och kärlsjukdomar.

Sänk ditt totalkolesterol

Du kan, i de flesta fall, sänka ditt totalkolesterol genom att börja motionera regelbundet och ändra dina matvanor.

Maten har stor betydelse för totalkolesterolet och du ska tänka på detta:

  • ät mindre fet mat
  • ät inte transfetter
  • sluta röka
  • ät mer grönsaker och rotfrukter
  • ät mer frukt
  • se till att få i dig antioxidanter och vitamin B6,B9 och B12
  • ät fleromättade fetter som finns i bland annat vegetabiliska oljor och avokado

Regelbunden motion ger också bra effekt på ditt totalkolesterol. Dessutom kan dessa ändrade livsvanor få dig att minska i vikt om du är överviktig.

Man vet att övervikt är en av de faktorer som ofta medför högt totalkolesterol, så att gå ner några kilon är alltid positivt ur hälsosynpunkt.