≡ Menu

Niceritrol

Niceritrol är ett läkemedel som används för att sänka kolesterolhalten i blodet om den blivit för hög (se även Nikotinsyra).

Du vet säkert att ett högt kolesterolvärde är en av de riskfaktorer som finns för att du ska utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. När det konstateras att du har ett högt kolesterolvärde får du börja med att lägga om din kost och även börja motionera regelbundet. Du kommer att få dietråd från sjukvården, där du får lära dig vilka livsmedel du bör minska ner på och vad du ska äta mer av för att få bättre kolesterolnivåer.

Många gånger är dessa livsstilsförändringar tillräckligt för att sänka kolesterolvärdet, men om inte så är fallet måste du få en medicin till hjälp.

Du ska givetvis fortsätta äta bra mat och röra på dig.

Du får alltså inte förlita dig på att din medicin ska göra jobbet åt dig, utan medicinen är ytterligare ett redskap i kampen mot det höga kolesterolet.

När får du Niceritrol

Läkare brukar i första hand skriva ut statiner mot höga kolesterolvärden, men om du inte tål dessa kan du istället få Niceritrol.

Eller, man kanske borde säga kunde, för detta läkemedel finns inte längre, utan har avregistrerats i Sverige.

Tidigare kunde det också ges som ett komplement till statiner, när inte dessa var tillräckliga för att sänka kolesterolet.

Hur fungerar Niceritrol?

När Niceritrol och andra nikotinsyrapreparat jobbar i din kropp, ser de till att sänka halten av triglycerider.

Detta är inte ett kolesterol i egentlig mening, men det är en av beståndsdelarna i dina blodfetter. Triglyceriderna är en av orsakerna till åderförfettning. Tillsammans med det onda kolesterolet, LDL kolesterol, kan de sätta sig fast i dina blodkärls väggar, så att dessa till slut täpps igen.

Genom att kraftigt minska halten av triglycerider, och också ha en sänkande effekt på LDL kolesterol, ger medicinen ett sänkt totalkolesterol, och också en bättre balans av dina blodfetter.

Detta gör den genom att hämma nedbrytningen av fett i dina fettdepåer.

Medlet kan också höja halten av det goda kolesterolet något, vilket är en önskvärd effekt.

Niceritrol kan ge biverkningar

Som alla andra läkemedel kan också Niceritrol orsaka en del oönskade effekter, eller biverkingar som vi brukar kalla dem.

Den allra vanligaste biverkningen, är den samma som finns hos alla nikotinsyrapreparat, nämligen blodvallningar. Dessa är så vanliga att det är mer än tio procent av alla som använder medlet som känner av dem. Blodvallningarna är vanligast i början av behandlingen, och troligen kommer du att märka att de avtar efter en tid, och kanske till och med försvinner helt.

De vanliga symptomen du känner av dessa blodvallningar är:

  • värmekänsla
  • rodnad
  • klåda

Mestadels är det i ansiktet och övre delen av bålen du känner dessa besvär.

För att minska risken att du drabbas av dessa blodvallningar kan din läkare ge dig en lägre startdos, som sedan ökas långsamt, så att din kropp vänjer sig vid preparatet.

Skulle besvären med blodvallningarna bli mycket svåra, så att du drabbas av yrsel, hjärtklappning och kanske till och med andnöd, måste du genast sluta ta din medicin och ta kontakt med din läkare.