≡ Menu

P-kolesterol

När det handlar om blodfetter, och då i synnerhet kolesterol, verkar det vara en djungel av begrepp att hålla reda på, till exempel P-kolesterol.

Säkert vet du redan att blodfetterna i din kropp inte enbart består av kolesterol. Där finns också triglycerider. Du vet kanske också att du har två olika typer av kolesterol i kroppen, och att det till stor del också tillverkas i din egen kropp.

Kolesterol är ju faktiskt ett ämne som är livsnödvändigt, både för dig och alla andra människor.

Utan kolesterol skulle inte cellerna i kroppen klara sig, och det skulle heller inte kunna bildas hormoner, garvsyra eller vitamin D. Nödvändiga ämnen, alltså, men som i för stor mängd kan bli till en fara. I alla fall om det blir för stora mängder av det onda kolesterolet, för det finns faktiskt både ett ont och ett nyttigt kolesterol.

Vad är P-kolesterol?

P-kolesterol är ditt totala kolesterolvärde.

När du får ett provsvar visar P-kolesterolet alltså den totala mängden kolesterol i ditt blod, och det skiljer inte på det goda och det onda kolesterolet.

Detta värde säger om du har mycket blodfetter i allmänhet, men det talar inte om hur fördelningen av de olika typerna av blodfetter ser ut. Alltså är inte P-kolesterolvärdet det enda du ska titta på.

Lågt totalvärde eftersträvansvärt

När du testar dig för kolesterol och blodfetter brukar läkaren sträva efter att du ska ha ett lågt totalvärde, och ditt P-kolesterol får alltså inte vara alltför högt.

Det är dock ännu viktigare att du inte har höga värden av det farliga LDL kolesterolet. Av det ”goda” kolesterolet HDL kan halterna gärna vara ganska höga, men det totala kolesterolvärdet, alltså P- kolesterolet bör inte vara högre än 5 mmol / l (fem millimol per liter).

Många siffror och många värden att hålla reda på

Om du får ditt provsvar i handen kanske du blir förskräckt över alla siffror.

Vad behöver du veta, och var finns de farliga siffrorna?

Vi talar ju om det goda och det onda kolesterolet, men tyvärr är inte ens det helt rättvisande. Det finns nämligen olika former av dessa kolesterolsorter också, där de ena är farligare än de andra. De förekommer nämligen i form av större och mindre partiklar, där de små partiklarna är de som är farliga. Ett högt LDL värde eller ett lågt HDL behöver därför inte alltid vara det värsta du kan råka ut för, och, tvärtom kan du vara i riskzonen även om LDL är förhållandevis lågt och HDL högt. Det värde som helst ska vara så lågt som möjligt är det som kallas Apokvoten.

Med den räknar man fram de små farliga partiklarna, som är den verkliga riskfaktorn.

P- kolesterol alltså inte det enda du ska titta på

Av detta resonemang inser du att det inte enbart är ditt P-kolesterol som avgör hur stor risk du har att drabbas av de sjukdomar som kan uppstå av ett högt kolesterolvärde.

Viktigare är fördelningen av de olika typerna av kolesterol, samt hur stora partiklarna är.

Men, trots detta ska du sträva efter att hålla P- kolesterolet på en bra nivå, och inte låta det överstiga 5mmol/ l.