≡ Menu

Kolesterol alkohol

Här kan du läsa om kolesterol alkohol och hur de påverkar varandra.

Det är mycket du ska fundera på om du ska se till att leva på ett sätt som gör att inte ditt kolesterol blir för högt. Oavsett om du har högt kolesterolvärde eller inte kan du själv påverka utvecklingen.

Om du redan har högt kolesterol är det förstås extra viktigt att du ser till att ändra dina kost- och levnadsvanor, så att du snabbt kan få bukt med ditt problem.

Om du är så lyckligt lottad att du inte har högt kolesterolvärde kan ju det bero på att du redan lever ett sunt liv.

Men, om du känner på dig att du kanske inte gör det, kan det vara bra att tänka efter före, och ändra livsstil innan kolesterolvärdet stiger, eller du får andra problem som högt blodtryck, till exempel.

kolesterol och alkohol

 

Hur är det med alkoholen?

I de allra flesta fall, när du ska tänka på din diet för att avhjälpa något hälsoproblem, brukar ett av de första råden vara att minska ditt alkoholintag, och om du dricker mycket alkohol gäller det rådet även vid högt kolesterolvärde, eftersom alkohol kan höja ditt värde, speciellt om du är överviktig.

Men, om du bara dricker måttligt har inte alkoholen någon större negativ effekt på ditt kolesterolvärde.

Tvärtom, brukar man säga att små mängder alkohol, som ett par glas vin i veckan kan skydda dig mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Små mängder alkohol gynnar det goda kolesterolet

Att du kan få ett visst skydd mot hjärtinfarkt eller stroke om du dricker ett par glas vin varje vecka beror på att små mängder alkohol gynnar HDL, det goda kolesterolet.

Det är detta kolesterol du ska ha höga halter av, eftersom det hjälper till att transportera bort det onda kolesterolet från dina blodkärl, så att det inte avlagras där och så småningom orsakar åderförkalkning. Men, bara för att det finns en liten positiv effekt av alkohol måste du ändå vara försiktig, eftersom det finns en mängd andra risker i samband med alkohol.

Du bör inte dricka alkohol slentrianmässigt, bara för att det kan vara till nytta.

Då riskerar du att bli beroende, vilket du faktiskt kan bli av små mängder om du dricker regelbundet. Dessutom gör alkohol att blodtrycket höjs, och den effekten vill du naturligtvis inte ha, eftersom högt blodtryck är en minst lika stark riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar som högt kolesterol.

Ytterligare en negativ effekt av alkohol är att du lätt går upp i vikt om du dricker alkohol, och övervikt är ännu en riskfaktor.

Se även kostråd kolesterol.

Alkohol sänker inte kolesterolet

Det faktum att en liten mängd alkohol kan vara ”nyttigt”, betyder inte att det sänker ditt kolesterol.

Eftersom det gynnar det goda kolesterolet, så kan totalvärdet faktiskt höjas, eftersom HDL ingår i det totala kolesterolvärdet. Det är visserligen bra att ha så mycket som möjligt av det goda kolesterolet, men då behöver också det onda kolesterolet och triglyceridernas nivå sänkas, så att det totala kolesterolvärdet inte överstiger 5.0 mmol/l.

Tyvärr finns det ingenting som pekar på att ens små mängder alkohol kan sänka värdet på LDL (det onda kolesterolet) eller triglycerider.

Kolesterol – större mängder alkohol höjer värdet

Om du inte kan stanna vid små till måttliga mängder alkohol kommer troligen ditt kolesterolvärde att höjas.

I synnerhet är det mängden triglycerider som ökar, och dessa är minst lika farliga som det onda kolesterolet. Om du har högt kolesterol, eller är överviktig, bör du därför vara mycket sparsam med din alkoholkonsumtion. Att vara måttlig med alkohol är inte bara positivt när det handlar om kolesterol. Det finns så mycket i din kropp som påverkas av alkohol, så om du dricker för mycket riskerar du att råka ut för en hel rad obehagliga sjukdomar.

Måttlighet är alltid att föredra, och då är det ju skönt att veta att det till och med kan vara till viss nytta.

Läs mer om hur maten påverkar dina kolesterolvärden.