≡ Menu

Högt kolesterol

Högt kolesterol (värde) kan närmast ses som en folksjukdom idag, både i Sverige och i resten av västvärlden.

Vår livsstil ger oss höga kolesterolvärden, trots att vi är så upplysta och borde veta hur vi ska leva för att få ett hälsosammare liv.

Men, det är förstås en sak att veta, och en helt annan att genomföra.

Vad är högt kolesterol?

Om svaret på ditt kolesterolprov visar att du har ett högt totalkolesterolvärde betyder det att du har en för hög halt av blodfetter i ditt blod.

Däremot säger inte just denna siffra hur fördelningen av dessa är. När man mäter ditt kolesterol är det nämligen flera saker man bör ha reda på för att kunna se om du löper risk att bli sjuk.

Det man tittar på är:

  • totalkolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • triglycerider

Totalkolesterolet är alltså den sammanlagda summan, medan LDL, HDL och triglycerider är de tre olika former av blodfetter, eller egentligen, fettliknande ämnen, som bildar ditt kolesterolvärde.

Det onda kolesterolet LDL bör du ha ett lågt värde på. Helst inte över 3.0 mmol/l. Det är detta ämne som orsakar åderförfettning, eller åderförkalkning som kanske är en vanligare benämning.

HDL är det goda kolesterolet som skyddar, och transporterar bort det onda kolesterol som sätter sig i dina blodkärlsväggar. Detta värde ska förstås vara så högt som möjligt (utan att höja ditt totalkolesterolvärde över gränsen). Minst 1.0mmol/l om du är man, och 1.3 mmol/l om du är kvinna, är de värden som ses som önskvärda.

Triglycerider är ett annat fettliknande ämne som du får i dig genom maten, och som också har skadlig effekt och bidrar till åderförkalkning. Så, du ser att högt kolesterol är mer komplext än bara ett förhöjt värde på ett ämne.

Balansen mellan det onda och det goda kolesterolet kan nog ses som minst lika viktig som det totala kolesterolvärdet.

Mer om orsak till högt kolesterol här.

Högsta inte alltid sämst

Eftersom kolesterolet består av olika typer, som dessutom har olika ”uppgifter”, betyder alltså balansen mellan dem mycket, när det gäller de risker ett högt kolesterol kan ha.

Det innebär att det kan vara bättre att ha ett lite högre totalkolesterol, om andelen HDL är större, än att ha något lägre totalvärde, där andelen LDL är högre. Det är positivt om du kan höja ditt värde på HDL, så att det goda kolesterolet får ett övertag på det onda. Du kan dock inte höja det så mycket att ditt totalkolesterol blir alltför högt.

Det gäller att kunna höja halten av HDL samtidigt som du sänker halterna av LDL och triglycerider.

Här kan du läsa om symptom på högt kolesterol.

Bra mat och motion

Bra mat och motion.

Ja, detta råd känner du säkert till. Det är ”nyckeln” till en god hälsa, nästan oavsett vilka problem du har.

Har du högt blodtryck, är detta vad du får försöka sänka blodtrycket med, och det är först om det inte skulle hjälpa som din läkare skriver ut en medicin. Likadant är det om ditt kolesterolvärde är högt.

Bra mat, som du får en lista på av din läkare och regelbunden motion är den första behandlingen som sätts in. Ett halvår till ett år brukar man testa denna omläggning av livsstil, innan det eventuellt blir aktuellt med medicin.

Men, oftast sjunker faktiskt kolesterolvärdena enbart med en omläggning av kost och motion. Läs även vad som gäller för ägg.

Om du följer råden noggrant kan du alltså minska ett högt kolesterol utan medicinering.