≡ Menu

Ezetimib

Denna sida handlar om läkemedlet ezetimib. Det finns många grupper av läkemedel som kan användas för att sänka ditt kolesterol.

Statiner, fibrater, nikotinsyrapreparat och kolesterolupptagshämmare är exempel på dessa läkemedelsgrupper.

Ezetimib är ett läkemedel som ingår i gruppen kolesterolupptagshämmare.

Ezetimib är den aktiva substansen, och de mediciner som idag finns registrerade med denna substans är:

  • Ezetrol
  • Inegy

Har du fått någon av dessa mediciner har du alltså en kolesterolupptagshämmare med ezetimib som det verksamma ämnet.

Hur fungerar Ezetimib?

Det finns olika sätt att angripa ett högt kolesterolvärde.

Ezetimib fungerar genom att minska upptaget av kolesterol i din tarmkanal (ref.).

Medlet kan alltså sänka ditt kolesterol, men det kan inte hjälpa till att sänka din vikt.

När ska du ta Ezetimib?

Ezetimib förstärker den kolesterolsänkande effekten hos statiner, så därför är det troligt att du får båda dessa mediciner samtidigt.

Du kan dock även behandlas med ezetimib om du av någon anledning inte kan ta statiner. Om du är allergisk, eller om du får så svåra biverkningar av statiner att du inte kan ta dem, kan du istället behandlas med ezetimib.

Du kan få ezemitib om du har någon ärftlig sjukdom, som ger höjda nivåer av kolesterol eller växtsteroider i blodet. Kom ihåg att ezetimib är ett tillägg till den kolesterolsänkande diet du ska äta, och inte en ersättning för denna.

Du måste alltså fortsatt äta den kost du har ordinerats från sjukvården.

Ta inte medicinen!

Om du allergisk mot ezemitib, eller mot något annat medel i din medicin ska du inte ta den.

Om du är gravid eller har besvär med dina leder ska du inte ta ezetimib tillsammans med en statin.

Får du medicinen tillsammans med en statin måste du också ta reda på information om statinen, så att du kan använda dina mediciner på ett tryggt sätt.

Se upp med andra läkemedel!

Om du tar andra mediciner samtidigt som du behandlas med ezetimib ska du berätta det för din läkare.

Vissa andra mediciner kan påverka effekten av ezitimib, och därför behöver din läkare veta vilka mediciner du använder.

Några läkemedel som det är extra viktigt att doktorn känner till är:

De två första läkemedlen är andra kolesterolsänkande medel, och dessa kan påverka effekten av ezetimib.

Hur du använder din medicin

Naturligtvis ska du följa den dosering som din läkare har föreskrivit.

Dosen är anpassad efter ditt behov, och också efter dig personligen. Du ska därför inte fundera om du har någon bekant som har en annan dosering. Du har inte fått fel, utan ni har helt enkelt olika förutsättningar, och därmed olika doser.

Du kan ta din medicin med eller utan mat, det spelar ingen roll. Inte heller spelar det någon roll vilken tid på dygnet du tar den. Däremot måste du anpassa tiden, om du samtidigt behandlas med kolestyramin eller något annat gallsyrebindande läkemedel. Då måste du vänta fyra timmar efter att du tagit den medicinen innan du tar ezetimib, eller ta denna minst två timmar före.

Tar du statiner samtidigt, kan du ta dessa mediciner på samma gång.

Vilka biverkningar ger Ezetimib?

Det finns både vanliga och ovanliga biverkningar av denna medicin, och biverkningarna varierar också beroende på vilken annan medicin du tar.

Om du enbart använder ezemitib, är de vanliga biverkningarna dessa:

  • ont i magen
  • diarré
  • gasbildning
  • trötthet

Tar du medicinen tillsammans med en statin är det inte osannolikt att du drabbas av:

  • huvudvärk
  • muskelvärk, eller svaghet
  • höjda leverprovsvärden

I kombination med fibrater är den vanligaste biverkningen att du får ont i magen.

Allvarliga biverkningar

Det finns också några biverkningar, som du måste vara extra uppmärksam på.

De är inte så vanliga, men desto allvarligare. Allergiska reaktioner, som kan ge svullnad i ansikte, tunga och svalg är en mycket allvarlig komplikation, som kräver att du omedelbart tar kontakt med sjukvården, och du ska självklart sluta ta din medicin om du får en sådan reaktion.

Om du får ont i musklerna, känner ömhet, smärta eller svaghet, och du inte kan hitta en naturlig förklaring till detta, måste du också sluta att ta din medicin och genast kontakta din läkare. Det kan nämligen vara de första tecknen på en nedbrytning av dina muskler, med svåra njurskador som följd.

Detta tillstånd kan faktiskt bli livshotande, så det är viktigt att du reagerar i tid.

Mer om kolesterolupptagshämmare.