≡ Menu

Kolestyramin

Kolestyramin är ett läkemedel som ingår i gruppen kolesterolsänkande läkemedel som kallas resiner (kolestyramin, kolestipol samt kolesevelam).

Det finns ingen enskild medicin som heter kolestyramin, utan detta är den verksamma substansen i några olika mediciner.

Mediciner med kolestyramin är:

  • Quantalan ,Orifarm
  • Questran, Bristol-Myers Squibb
  • Questran Loc, Bristol-Myers Squibb
  • Questran Loc, Orifarm
  • Questran Loc, Paranova

Var av det absolut vanligaste (i Sverige) är Questran.

Alla dessa preparat får du i form av ett pulver, som du ska lösa upp i vätska när du tar det.

Dessa har fått en smak av apelsin för att du lättare ska kunna ta din medicin.

Verkningsmekanismen hos Kolestyramin

Kolestyramin har inte riktigt samma sätt att sänka ditt kolesterol, som till exempel statiner har.

De fungerar ju genom att hämma produktionen av kolesterol i din kropp, men kolestyramin ger sig istället på gallsyrorna, som bildas av kolesterol, och binder dessa i tarmen, så att de försvinner ut med avföringen.

För att väga upp för de försvunna gallsyrorna, börjar din lever att tillverka nya, och för den produktionen använder levern öveskottet av kolesterol, och på det sättet minskar ditt totalkolesterol, och de farliga blodfetterna hindras att komma ut i blodet.

Varför får du Kolestyramin?

Framför allt är det för att sänka ditt kolesterolvärde du får detta läkemedel.

Om det inte hjälper att du äter mat som ska sänka ditt kolesterol, och motionerar regelbundet, behövs det också ett läkemedel som hjälper till, och då kan det vara en medicin med kolestyramin du får. Men, du kan också få denna medicin av andra orsaker.

Kolestyramin används också för att avhjälpa hudklåda som orsakas av hinder i dina gallgångar.

Även vid diarré, som orsakas av för mycket gallsyra i tarmen, kan kolestyramin hjälpa.

Det behöver alltså inte vara så att du har ett onormalt högt kolesterolvärde, om du ordineras kolestyramin-baserad medicin.

Stopp!

Om du har fullständigt stopp i gallvägarna ska du inte använda kolestyramin!

Inte heller om du är överkänslig mot ämnet, eller mot något annat som ingår i din medicin.

Se upp!

Om du lider av någon inflammatorisk tarmsjukdom ska du vara försiktig med kolestyramin.

Tala då först med din läkare innan du använder medicinen. Om du använder denna medicin under mycket lång tid kan din kropp få svårt att ta upp vissa vattenlösliga vitaminer, och du kan få brist på vitamin A, D och K. K-vitaminbrist kan ge en ökad tendens till blödningar.

Använder du medicinen länge, kan du behöva en förebyggande dos av dessa vitaminer.

Vilka andra mediciner tar du?

Alltid när du får en medicin utskriven är det bra om du berättar för din läkare vilka andra mediciner du tar.

Ibland kan det hända att olika mediciner påverkar varandra, och du får då inte den bästa möjliga effekten av de läkemedel du tar. Om din läkare vet vilka andra mediciner du tar, kan han anpassa doseringen efter detta, eller till och med byta ut något läkemedel om det skulle behövas.

Vissa urindrivande läkemedel och även vissa antibiotika kan få en sämre effekt om du samtidigt tar kolestyramin, eftersom upptaget i tarmen kan minskas.

Om du ammar eller är gravid

Om du ammar kan du fortsätta med det även om du behandlas med kolestyramin.

Medlet upptas inte i modersmjölken, och påverkar alltså inte det lilla barnet. Om du är gravid bör du diskutera med din läkare. Man anser idag att du kan ta medicin med kolstyramin under din graviditet, men det finns inte någon större erfarenhet av detta.

Vilka biverkningar kan du få?

Biverkningar är något som engagerar de flesta läkemedelsanvändare.

Många läser listan på biverkningar innan de tar sin medicin, och en del blir faktiskt så uppskrämda att de inte ens vågar ta den. Men, så orolig behöver du inte vara! Bara för att det finns en lista på biverkningar, säger inte det att du kommer att få dem. På bipacksedeln brukar man ange alla biverkningar som någon gång har rapporterats in. Vissa är så sällsynta att det inte ens går att säga hur frekventa de är. Kanske det bara är någon enstaka användare som känt av dessa. En del biverkningar är vanligare, och vissa läkemedel kan tråkigt nog uppvisa biverkningar som kan vara riktigt allvarliga.

När du tar kolestyramin, är de vanligaste biverkningarna du kan räkna med förstoppning och illamående.

Detta brukar kunna motverkas av att du får starta med en låg dos, som du sedan ökar efter hand.

Kolestyramin är en av tre aktiva substanser som ingår i gruppen resiner, få mer information om resiner här. >>