≡ Menu

Nikotinsyra

Nikotinsyra är ett preparat som man har använt under många år för att sänka halten av kolesterol (se även Niceritrol).

Egentligen är nikotinsyra ett vitamin, nämligen ett B-vitamin.

Om du har ett högt kolesterolvärde, kan detta göra att det onda kolesterolet, och triglycerider avlagras i dina blodkärl, och på så sätt orsakar åderförkalkning. Åderförkalkning kan i sin tur göra att du löper en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke,kärlkramp eller någon annan hjärt- och kärlsjukdom.

För närvarande finns ingen medicin med nikotinsyra registrerad i Sverige, men tidigare användes mediciner med denna verksamma substans.

Så verkar nikotinsyra

Det finns lite olika sätt som läkemedel kan angripa kolesterolet på.

Vissa läkemedelsgrupper hämmar produktionen av kolesterol, medan andra binder gallsyror, så att levern måste använda kolesterolöverskottet för att tillverka nya gallsyror. Nikotinsyra sänker de farliga triglyceriderna kraftigt, och har också en sänkande effekt på LDL kolesterol, som är det onda kolesterolet.

Man vet att nikotinsyra kan begränsa din risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

När får du nikotinsyra?

I första hand är det om du inte tål statiner som du kommer att behandlas med nikotinsyra.

När högt kolesterolvärde ska behandlas med medicin brukar läkaren i de allra flesta fall skriva ut en medicin ur gruppen statiner.

Det kan dock hända att du inte tål dessa läkemedel, eller att du får så besvärliga biverkningar att din läkare istället ger dig nikotinsyra. Ibland kan du också få nikotinsyra tillsammans med statiner, om inte enbart statiner ger önskad effekt på dina blodfetter.

Nikotinsyra i hälsoprodukter

Det är inte bara som läkemedel du kan hitta nikotinsyra.

Detta preparat ingår också i många hälsotillskott som du kan köpa i hälsokosthandeln. Där kan det finnas i preparat som används just för att sänka kolesterolet, men också som sägs ha inverkan på nervsystemet, huden och även andra effekter. Det finns också bantningspreparat som innehåller nikotinsyra. Ibland är halten av nikotinsyra så hög i dessa produkter, att du varnas av livsmedelsverket för att använda dem.

Produkter som hälsotillskott och liknande faller inte under läkemedelsverket, utan det är istället livsmedelsverket som har tillsyn över dem.

Biverkningar av nikotinsyra

Det finns en del biverkningar du kan råka ut för när du tar nikotinsyra, och det är också på grund av dessa som livsmedelsverket varnar för hälsotillskott med höga halter av nikotinsyra (slv).

Du kan få biverkningarna av dessa preparat också, och eftersom de inte är registrerade läkemedel, finns heller inte någon bipacksedel där du får upplysning om vilka biverkningar du kan drabbas av.

När du tar nikotinsyra är det i huvudsak en biverkning du kan drabbas av, och det är en mycket vanlig oönskad effekt. Du kan få så kallade blodvallningar, som även om de är ofarliga kan upplevas som mycket obehagliga.

Främst känner du dessa blodvallningar som:

  • värmekänsla
  • rodnad
  • klåda
  • krypningar, så kallade myrkrypningar

Oftast är dessa besvär värst i början av din behandling, och det troliga är att de avtar efter några veckors användande. De kan också helt försvinna efter en tid. Skulle du få värre besvär av dina blodvallningar bör du sluta ta din medicin och ta kontakt med din läkare.

De ovan nämnda besvären är de som väldigt många patienter brukar få, men blodvallningarna kan också vara värre, så att du får andra symptom som:

  • yrsel
  • hjärtklappning
  • andnöd

Om du känner av sådana eller liknande symptom, ska du alltså inte ta mer av din medicin.

Kontakta din läkare eller sjukvården, så att du får hjälp mot dina besvär.

Se också nikotinsyrapreparat.