≡ Menu

Kolesterolvärde

När du går på en vanlig hälsokontroll tas en massa prover, till exempel kontrolleras kolesterolvärde.

Detta för att doktorn ska få reda på hur du mår.

Naturligtvis vet du hur du mår, men det är ju inte alla fel och brister som känns, eller som du vet om, och en hälsokontroll är till för att ta reda på just dessa saker. Har du någon sjukdom eller andra besvär får du antagligen behandling för dem, och det är inte dessa man vill titta på under en hälsokontroll. Här kollar man istället sådant som visar om allt står rätt till i din kropp, eller om du kan vara i riskzonen för några sjukdomar, till exempel.

Bland annat tittar man på ditt blodtryck, dina blodvärden och ditt kolesterolvärde.

Svaren på alla prover som tas kommer ofta som en massa siffror som kan vara svåra att veta vad de betyder om du inte är insatt.

Vad är kolesterolvärde?

Kolesterol är som du kanske vet en form av fett som din kropp behöver, bland annat för att bygga upp alla celler.

Kroppen tillverkar själv det mesta kolesterolet, men en del kommer också med det du äter. Där spelar det förstås stor roll vad du äter. Viss mat tillför mycket kolesterol, medan en bra och varierad kost inte ger lika mycket kolesterol. Men, även om din kropp måste ha kolesterol, får inte halterna bli för höga.

Alltför mycket kolesterol kan medföra åderförfettning, som i sin tur kan göra att du hamnar på en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke, blodpropp eller kärlkramp.

Därför tar man reda på ditt kolesterolvärde (tabell), för att se om du är i riskzonen för dessa sjukdomar.

Så tolkar du svaret på kolesterolvärdet

När ditt provsvar kommer består det som sagt var av en massa siffror som kanske inte säger dig ett dugg.

Din läkare talar säkert om för dig om ditt värde är bra, eller om du behöver ändra dina matvanor och börja motionera för att sänka för höga värden. Det är nämligen detta som ordineras i första hand. Mediciner får du bara om inte dessa förändringar av din livsstil hjälper, eller om du ingår i någon av de riskgrupper, som löper stor risk om värdena är för höga.

De siffror du ser i ditt provsvar är bland annat värdet för totalkolesterol, samt värdena för LDL och HDL.

Totalkolesterol är alltså värdet för den sammanlagda mängden kolesterol i ditt blod.

LDL och HDL är de två typer av kolesterol som förekommer i kroppen, och det är de som kallas det onda kolesterolet ( LDL) och det goda kolesterolet (HDL). Man strävar efter att du ska ha ett så lågt totalkolesterolvärde som möjligt, och för att räknas som normalt ska det vara under 5mmol / l. När det gäller LDL och HDL ska LDL värdet vara lågt, medan HDL som är ett skyddande kolesterol helst ska vara högre.

Balansen mellan det goda och det onda kolesterolet är dock mest intressant om du har ett totalkolesterolvärde som är högt.

Gränser för risker

Totalkolesterolet ska alltså helst vara under 5 mmol/l, men om det ligger mellan 5.0 och 6.4 räknas det som en lätt förhöjning av värdet.

Överstiger värdet 6.5 är det måttligt förhöjt, och över 8.0 uttalat förhöjt värde. Det är först vid ett totalkolesterolvärde på över 6.5 som det blir intressant hur balansen mellan LDL och HDL ser ut.

Dessa gränser är dock mer en måttstock.

Hur din läkare ser på dina risker om ditt kolesterolvärde överstiger 5.0, beror på vilka andra riskfaktorer du har.

Det är inte enbart ett högt kolesterolvärde som ger en hjärtinfarkt eller en stroke, utan det är flera riskfaktorer tillsammans, och ju fler du har, desto tidigare måste du åtgärda dina kolesterolvärden.

Se även kolesterolvärde kvinnor.

Hur du sänker ditt kolesterolvärde

För det mesta kan du sänka ditt kolesterolvärde genom att ändra dina livsvanor.

Här kommer några råd för dig som har förhöjt kolesterolvärde:

  • sluta röka
  • börja motionera regelbundet
  • ät mindre fet mat, undvik i synnerhet mättat fett
  • ät mera frukt, grönt och rotfrukter
  • minska på socker och feta desserter
  • ät istället bra, omättat fett, som finns i exempelvis vegetabiliska oljor och avokado

Om du inte ingår i någon riskgrupp, kommer du att få genomföra dessa förändringar, och ta nya prover under tiden. Har det inte blivit någon förbättring efter sex till tolv månader kanske du får en medicin som hjälp.

Men, medicinen tar ju inte bort orsaken till ditt förhöjda kolesterolvärde, så du måste fortsätta äta bra och motionera.

För att se resultaten av dina ansträngningar och eventuell medicinering kan du använda dig av en så kallad kolesterolmätare.