≡ Menu

Blodfetter

Du har säkert hört talas om blodfetter, och att det är skadligt att ha för höga halter av blodfetter i blodet.

Det är dock inte riktigt så enkelt, att man kan säga att alla blodfetter är skadliga. I ditt blod har du nämligen två olika typer av blodfetter. En typ som är skadlig men där finns också blodfetter som är nyttiga. De nyttiga blodfetterna hjälper till att transportera bort de dåliga från dina blodkärl, så dem ska du inte försöka undvika.

Kolesterol en del av dina blodfetter

När det handlar om blodfetter talar vi oftast om höga kolesterolvärden, och därför är det kanske så att du tror att kolesterol och blodfetter är samma sak.

Man kan i viss mån säga att det är så. Det är nämligen så att kolesterol är en sorts blodfett, men alla blodfetter är inte kolesterol, och även av kolesterol finns det både en ond och en god typ.

Det farliga kolesterolet heter LDL kolesterol, och detta kan lagras i väggarna på dina blodkärl och orsaka åderförfettning, eller som man tidigare sade, åderförkalkning. Det goda kolesterolet, HDL, skyddar dig istället mot åderförfettning, genom att se till att LDL kolesterolet transporteras bort från dina blodkärl.

Sträva efter balans i dina blodfetter

När de skadliga blodfetterna blir fler än de goda löper du risk att drabbas av någon av de sjukdomar som anses kunna bero på bland annat höga kolesterolvärden, det vill säga hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke.

En annan sorts blodfett heter triglycerider och dessa får du i dig med det du äter. Även dessa är skadliga, och halten av triglycerider följer ofta halten av det onda kolesterolet. Har du höga halter av LDL kolesterol är det också sannolikt, men inte nödvändigt, att du också har höga halter av triglycerider. Det optimala är låga halter av skadligt kolesterol och triglycerider, medan det goda kolesterolet finns i högre halter.

Varför får du höga halter av blodfetter?

Det kan finnas olika orsaker till att dina blodfettsvärden är höga.

Ärftlighet är en starkt bidragande orsak.

Ofta hör vi ju att det vi äter gör att kolesterolvärdet påverkas, och det är naturligtvis sant, men ärftligheten spelar också en mycket stor roll. Därför kan man säga, att det är ännu viktigare att du äter rätt mat om du vet att du har en ärftlighet för höga halter av skadliga blodfetter. Om du har en stark ärftlighet kan du drabbas av högt kolesterolvärde redan i unga år, även om det vanligtvis ses som ett problem som kommer senare i livet. Denna ärftlighet kan göra att du får kraftigt ökade värden, och du riskerar då att drabbas av en hjärtinfarkt även om du är ung.

Du kan också ha höga värden på grund av att du har någon sjukdom, till exempel en ämnesomsättningssjukdom eller någon leversjukdom.

Du behöver inte bli sjuk

Höga värden av skadligt kolesterol gör inte automatiskt att du drabbas av någon sjukdom.

Du löper en större risk, men det finns också andra riskfaktorer som inverkar. Bara för att du får veta att dina blodfettsvärden är höga behöver det alltså inte innebära att du kommer att få en stroke eller en hjärtinfarkt. Många som drabbas av hjärtinfarkt har dessutom fullkomligt normala värden. Blodfetterna är alltså en av flera faktorer som ökar risken för dessa sjukdomar. Andra riskfaktorer är till exempel rökning, övervikt, högt blodtryck eller diabetes.

När ska du kontrollera dina blodfetter?

Blodfetterna kontrolleras oftast vid vanliga hälsoundersökningar, men det är ju inte säkert att du går på sådana kontroller regelbundet. Det finns vissa sjukdomar eller tillstånd som gör det viktigt att kontrollera sina blodfettsvärden. Detta för att du ska kunna försöka sänka dem om de är höga.

De tillfällen då du bör kontrollera dina värden är:

  • om du har diabetes
  • om du har någon hjärt- eller kärlsjukdom
  • om du har några andra riskfaktorer som gör att du har en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom
  • om någon i din släkt fått hjärt- kärlsjukdom i unga år

Om något av detta stämmer in på dig löper du en ökad risk, och du måste då ha koll på dina värden.

Hur behandlas högt kolesterolvärde?

Om det konstateras att dina blodfetter har för höga halter, kommer du troligen att ordineras ändrade livsvanor.

Om du röker bör du sluta, och du ska se till att äta bra mat och motionera.

I stort sett är råden de samma som om du drabbas av högt blodtryck eller diabetes. Sunda matvanor och fysisk aktivitet kan göra underverk med dina blodfetter. Ät mer grönsaker, fisk, rotfrukter, frukt och magert kött och minska ner på socker, kaffebröd och snacks. Regelbunden motion, som till exempel en daglig långpromenad hjälper också till att sänka halten av skadliga blodfetter.

Om du är i riskzonen, eller om inte dessa förändringar hjälper behöver du kanske en medicin som hjälp för att få ner halterna.

Du måste dock komma ihåg att det inte enbart är medicinen som ska sänka halterna, utan du måste förstås också fortsätta med en bra kosthållning och motion.