≡ Menu

Kolesterolupptagshämmare

Det finns en massa olika sorters medicin som används för att sänka nivåerna av kolesterol i blodet, bland annat just kolesterolupptagshämmare.

Eftersom högt kolesterol kan leda till hjärt och kärlsjukdomar är det förstås viktig att sänka dem.

Till att börja med får du pröva att få ner kolesterolnivåerna med en bättre livsstil. Börja motionera och ät mindre fet mat, är de första råden du kommer att få.

För det mesta brukar man vänta i upp till ett år för att se om dina ansträngningar ger önskat resultat.

Skulle de inte göra det blir det aktuellt med en medicin som hjälper dig att hålla nere ditt kolesterolvärde, men även då måste du äta efter de kostråd du fått, och du ska naturligtvis inte sluta röra på dig bara för att du får en medicin.

Det finns alltså många läkemedel som har som effekt att de sänker kolesterolet.

Statiner har du säkert hört tals om, eftersom det är den vanligaste gruppen av läkemedel, och också den som din läkare troligen skriver ut i första hand. Om du inte tål statiner, eller om de inte hjälper tillräckligt bra kan du också få kolesterolupptagshämmare.

Detta är en ganska ny grupp inom kolesterolsänkande läkemedel, så du kanske inte har hört talas om dem tidigare.

Ett läkemedel inom denna grupp heter ezetimib.

Kolesterolupptagshämmarnas verkningsmekanism

Hur fungerar då dessa kolesterolupptagshämmare.

Ja, lite om deras funktion säger faktiskt namnet.

Dessa mediciner ser till att minska andelen av det kolesterol i din tarm, som upptas i ditt blod. Där blir det då alltså mindre mängd kolesterol som kan riskera att täppa till dina blodkärl. Kolesterolupptagshämmare minskar halten av LDL kolesterol, vilket är det onda kolesterolet.

Den bästa effekten får du om du samtidigt behandlas med statiner.

Varningar vid användande av kolesterolupptagshämmare

Mediciner har förstås en positiv effekt på just det problem de är till för att lösa, men ibland kan de också ge en negativ effekt på andra besvär, eller det kan finnas andra orsaker till att det inte är lämpligt att du använder medicinen.

Om du är allergisk mot kolesterolupptagshämmare, eller något annat av innehållet i din medicin, ska du inte ta den, utan istället vända dig till din läkare.

Om du ordinerats kolesterolupptagshämmare tillsammans med en statin, får du inte ta dessa mediciner om du:

 • är gravid
 • ammar
 • har leverbesvär

Tala med din läkare om något av detta stämmer in på dig.

Om du använder medicinen tillsammans med en statin kommer din läkare att ta leverprover på dig, både innan behandling och under behandlingens gång, för att kontrollera din leverfunktion.

Äter du andra mediciner?

Behandlas du med andra mediciner bör du informera din läkare om detta.

Det är viktigt att han eller hon känner till vilka läkemedel du använder, så att du inte får läkemedel som ”krockar” med varandra. Ibland påverkar olika mediciner varandra, så att du kanske måste ha en annan dos för att de ska fungera på ett bra sätt. Tala alltså om för din läkare om du tar andra mediciner, och särskilt viktigt är det om du tar något av följande:

 • ciklosporin
 • kolestyramin, ett annat kolesterolsänkande medel
 • fibrater, kolesterolsänkande läkemedel
 • blodförtunnande medel som exempelvis warfarin eller fenprokumon

Dessa läkemedel kan påverka effekten av din kolesterolupptagshämmande medicin, eller själva påverkas av denna.

Kolesterolupptagshämmare i kombination med andra kolesterolsänkande läkemedel

Medicin ur gruppen kolesterolupptagshämmare får du för det mesta i kombination med ett annat kolesterolsänkande läkemedel.

Detta kan vara statiner, eller kolestyramin.

Hur du ska ta dina mediciner tillsammans beror helt på vilket det andra läkemedlet är. Om du ordineras kolesterolupptagshämmare tillsammans med kolestyramin, eller något annat kolesterolsänkande medel som binder gallsyra, måste du ta din kolesterolupptagshämmare minst två timmar innan du tar kolestyramin, eller vänta minst fyra timmar efter.

Om du istället får en statin tillsammans med kolesterolupptagshämmande medel ska du ta dessa två samtidigt.

Biverkningar av kolesterolupptagshämmare

Om du enbart äter dessa mediciner är de vanligaste biverkningarna du kan råka ut för följande:

 • trötthet
 • diarré
 • gasbildning
 • magsmärta

Mindre vanliga biverkningar som dessa mediciner ensamma kan ge är, till exempel:

 • illamående
 • matsmältningsproblem
 • halsbränna
 • hosta
 • minskad aptit
 • muskelkramp
 • högt blodtryck
 • bröstsmärta
 • flush (värmekänsla och rodnad)

Om du tar medicinen tillsammans med en statin är det också ganska stor risk att du kan drabbas av:

 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • förhöjda blodprovsvärden, som visar din leverfunktion

Använder du istället kolesterolupptagshämmare tillsammans med vissa fibrater är buksmärta den vanligaste biverkningen.

Gå vidare till ezetimib >>