≡ Menu

Fibrater

När du har högt kolesterolvärde kan detta leda till åderförkalkning och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, och du kan behöva medicineras med fibrater.

Därför måste du sträva efter att sänka ditt kolesterolvärde.

I första hand gör du detta genom att tänka på vad du äter.

Undvik mättat fett, som bland annat finns i feta charkuteriprodukter som korv och bacon. Istället bör du äta mycket mer av frukt och grönt, som innehåller fibrer, vitaminer och antioxidanter, vilket är mycket gynnsamt när du vill förebygga sådana sjukdomar.

Att röra på sig är alltid viktig, och inte minst när du ska sänka ditt kolesterol. Är du överviktig, är också en viktnedgång en del av behandlingen.

Men, trots alla dessa åtgärder är det inte alltid det går att få ner kolesterolvärdet utan medicin. Kanske du måste få en medicin som hjälper till att sänka ditt kolesterol samtidigt som du fortsätter leva på ett sunt sätt, med bra mat och motion.

För behandling av kolesterol finns det flera olika läkemedelsgrupper att använda.

Den mest kända är kanske statiner, men fibrater är också en grupp läkemedel som ofta används. Ett annat exempel är resiner. Ytterligare en grupp är kolesterolupptagshämmare.

I gruppen fibrater ingår följande läkemedel:

Detta är de verksamma ämnena i mediciner inom gruppen fibrater.

Medicinerna du kan få heter:

 • Bezalip
 • Gemfibrozil
 • Lopid
 • Fulcro
 • Lipanthyl

Verkningsmekanism fibrater

Det finns flera olika läkemedelsgrupper som kan sänka ditt kolesterolvärde, och detta gör de på olika sätt.

Fibrater ökar nedbrytningen i levern av vissa blodfetter, så att halten av triglycerider kraftigt sjunker. Det ger också en liten sänkning av det onda kolesterolet, LDL, och kan ge någon liten höjning av HDL, det goda kolesterolet.

Fibrater får du alltså om du har mycket höga halter av just triglycerider i ditt blod.

Triglycerider är inte ett kolesterol, men är ett annat fettliknande ämne, som räknas in i gruppen blodfetter.

Triglycerider är skadliga, och de kommer in i kroppen med den mat du äter.

Du kan också få en fibrat om du inte tål statiner, och ibland kan du också få den tillsammans med en statin för att få fullgod verkan.

Använd inte fibrater

I vissa lägen bör du inte använda fibrater.

Det finns tillstånd då fibrater kan göra mer skada än nytta. Detta är bland annat:

 • då du är allergisk mot den fibrat eller annat ämne som finns i din medicin
 • om du tidigare fått hudskada av solljus i samband med medicinering
 • om du har en svår leversjukdom
 • om du har svår gallblåsesjukdom
 • om du har inflammation i bukspottkörteln som inte beror på höga blodfetter

gäller något av detta dig, ska du inte ta medicinen.

Är du osäker ska du tala med apotekspersonalen eller med din läkare.

Iaktta försiktighet med fibrater

Ibland kan det också finnas orsak att vara lite extra försiktig med den medicin.

Om du har några besvär, som du är orolig kan påverkas av eller påverka behandlingen med fibrater bör du prata med din läkare innan du tar medicinen.

Sådant som är viktigt att tala med läkaren om före är:

 • om du har njurbesvär
 • om du har leverproblem
 • om du har en underaktiv sköldkörtel
 • om du misstänker att du har hepatit (leverinflammation, med gulfärgning av hud och ögonvitor)

Varning!

Om du skulle få oförklarlig kramp, eller om du får smärtor eller värk i musklerna, eller om musklerna blir svaga, ska du omedelbart sluta ta medicinen och kontakta läkare.

Detta kan, men behöver inte, vara tecken på en mycket allvarlig komplikation av medicineringen som kan leda till muskelnedbrytning, och i värsta fall vara livshotande.

Din läkare kan ta blodprov på dig före behandlingen, och även under behandling med fibrater, för att kontrollera dina muskler.

Om du tar andra läkemedel

Om du samtidigt med fibrater använder andra läkemedel, måste du vara uppmärksam på vilka mediciner som kan interagera med fibraterna.

Berätta alltid för din läkare vilka andra mediciner du tar, så kan han avgöra om du kan fortsätta medicineringen som tidigare.

Läkemedel som det är viktigt att du berättar för din läkare om är:

 • blodförtunnande läkemedel, som Warfarin
 • vissa mediciner mot diabetes
 • andra kolesterolsänkande mediciner

Så tar du din medicin

Följ alltid den dosering du fått av din läkare.

Den är helt anpassad efter dig, och din läkare har tagit hänsyn både till graden av besvär, samt din ålder, vikt och ditt hälsotillstånd i stort. Därför ska den doseringen inte ändras.

Medicinen tar du lämpligast i samband med en måltid, eftersom du då får bästa effekten.

Vanliga biverkningar

När du tar en fibrat kan du drabbas av någon biverkning.

Störst risk är det att du får besvär från magen, som magknip, illamående eller sura uppstötningar. Om du får sådana besvär kan du ta kontakt med din läkare, så kanske han kan ändra din dos så att du slipper besvären.

För specifik information om det tre vanligaste fibraterna se:

Du kan också löpa en ökad risk att drabbas av gallsten när du tar fibrater.