≡ Menu

Atorvastatin

Atorvastatin är ett av de läkemedel som ingår i gruppen statiner.

Dessa läkemedel används för att sänka kolesterolnivån om du har för högt kolesterolvärde.

Atorvastatin är den verksamma substansen i flera olika mediciner.

Det är alltså inte en kolesterolsänkande medicin som heter Atorvastatin, utan ämnet finns i en rad mediciner (av typen statiner).

Så sänker Atorvastatin ditt kolesterolvärde

När det konstateras att du har ett allt för högt kolesterolvärde får du försöka göra något åt saken på egen hand.

Medicin är oftast inte det första som sätts in.

Du kommer att få kostråd och också råd om hur du ska börja motionera och ändra på din livsstil, för att på så sätt försöka komma tillrätta med ditt höga kolesterol.Vanligtvis väntar man bortåt ett år, och om dina ansträngningar då inte har gett önskat resultat, sätter läkaren in en medicin. Kom dock ihåg att du förväntas fortsätta med ditt nya liv även då när du börjat ta medicin. Medicineringen är en del av behandlingen, och bra kost och motion är en annan.

Tillsammans ska de två behandlingsmetoderna sänka ditt kolesterolvärde.

Atorvastatin sänker ditt kolesterol genom att hämma produktionen av kolesterol i din lever (ref.).

Det gör att halten av LDL, som är det farliga kolesterolet minskar, och samtidigt kan du få en liten höjning av det goda kolesterolet som heter HDL kolesterol.

Det goda kolesterolet har en skyddande effekt, och därför är det bra om du har mycket av detta kolesterol.

Då ska du inte ta Atorvastatin

Ibland är det inte lämpligt att ta en medicin även om du behöver den, och din läkare har skrivit ut den.

Det kan till exempel vara om du har någon sjukdom som påverkas av medicinen, eller vid något annat tillstånd, som medicinen kan ha en negativ effekt på.

Du ska inte använda Atorvastatin om du:

 • har eller har haft någon sjukdom som påverkar din lever
 • har haft onormala leverfunktionsvärden som det inte funnits förklaring till
 • är kvinna i fertil ålder, och inte använder preventivmedel
 • är gravid
 • ammar
 • är allergisk mot Atorvastatin, eller annat liknande läkemedel

Om något av ovanstående stämmer in på dig, ska du alltså inte ta medicinen.

Kontakta din läkare och berätta om dina problem, så kanske det finns en lämpligare medicin för dig.

Använd med försiktighet

I andra fall än de ovan nämnda kan det också vara lämpligt att inte ta medicinen utan att du först har pratat med din läkare.

Det finns vissa situationer när det inte är lämpligt med denna medicin, eller när du i alla fall måste iaktta viss försiktighet.

Se upp i dessa fall:

 • om du haft stroke
 • om du har allvarliga andningsbesvär
 • om du har eller har haft en leversjukdom
 • om du har njurbesvär
 • om du lider av hypotyroidism (bristande tyroideakörtelfunktion)
 • om du haft muskelbesvär vid behandling med kolesterolsänkande medicin
 • om du, eller någon närstående haft upprepade eller oförklarliga muskelbesvär och muskelsmärtor
 • om du regelbundet dricker mycket alkohol
 • om du är över 70 år

Ta kontakt med din läkare eller apotekspersonalen innan du tar din medicin om du känner igen dig i någon av dessa tillstånd.

Om du äter andra mediciner

Kanske äter du också andra mediciner, och då måste du kontrollera om det är någon av dem som inte fungerar ihop med Atorvastatin.

Vissa mediciner interagerar med varandra, det vill säga, de påverkar varandras effekt.

Därför måste du kanske få ändrad dosering, eller någon medicin utbytt om du tar mediciner som påverkar varandra.

När du använder Atorvastatin är det några grupper av läkemedel du ska vara uppmärksam på:

 • mediciner som påverkar ditt immunförsvar, som exempelvis ciklosporin
 • vissa antibiotika
 • vissa kalciumflödeshämmare
 • mediciner som används mot HIV
 • andra blodfettssänkande mediciner
 • det blodförtunnande medlet warfarin
 • p-piller
 • vissa epilepsimediciner
 • antacida (läkemedel mot matsmältningsbesvär som innehåller magnesium eller aluminium)
 • johannesört (receptfritt)

Äter du något av detta bör du tala om det för din läkare, eller för apotekspersonalen, så kan de ge dig råd om hur du ska fortsätta behandlingen.

Andra varningar i samband med intag av Atorvastatin

Du bör inte dricka stora mängder alkohol när du behandlas med Atorvastatin.

Du bör heller inte dricka mycket grapefruktjuice, eller äta mycket grapefrukt när du äter Atorvastatin, eftersom grapefrukt kan påverak effekten av medicinen. Högst ett eller två små glas juice per dag får du ta.

Allvarliga biverkningar av Atorvastatin

Det finns tyvärr inget läkemedel du kan ta utan att det finns en viss risk för biverkningar.

Alla får dock inte biverkningar av ett läkemedel.

Vissa kan slippa biverkningar helt, medan andra kan få olika besvär, allt från lindriga besvär till allvarligare problem.

De allvarligaste biverkningarna du kan råka ut för om du tar medicin med Atorvastatin, är lyckligtvis mycket sällsynta, och drabbar ungefär en av tusen som använder medicinen. Risken att du ska drabbas är alltså inte så stor, men eftersom det är mycket allvarliga biverkningar, som kräver att du omedelbart uppsöker läkare måste du känna till dem.

Sluta genast ta medicinen och kontakta akutmottagningen eller din läkare om:

 • du får en allvarlig allergisk reaktion, som gör att du får svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget. Du kan då få svårt att andas och bör snabbt komma under vård
 • din hud börjar fjälla, eller svullna, eller om du får blåsor på huden, ögonen, munnen eller könsorgan och om du då får feber.
 • du får hudutslag som sitter främst på handflator och fotsulor, rosa-röda fläckar som kan brista
 • du får ont i musklerna, eller känner av muskelsvaghet. Var särskilt uppmärksam på muskelbesvär om du också har feber och mår dåligt! Det kan vara tecken på en onormal nedbrytning av musklerna som kan leda till njurproblem, och som kan vara livshotande

Dessa biverkningar är tack och lov sällsynta, men mycket allvarliga, så om du får besvär som liknar dessa måste du omedelbart kontakta sjukvården.

Ännu mer sällan förekommer en påverkan av levern, som kan ge dig blödningar eller blåmärken, som kommer helt oväntat.

Skulle det inträffa bör du kontakta din läkare så fort som möjligt.

Vanliga biverkningar

De flesta biverkningar du kan drabbas av när du tar mediciner med Atorvastatin är av betydligt lindrigare art.

De vanligaste biverkningarna du kan råka ut för när du tar medicin med Atorvastatin är:

 • allergiska reaktioner
 • förhöjt blodsocker
 • illamående, förstoppning, diarré, matsmältningsbesvär
 • huvudvärk
 • muskelvärk eller ont i lederna
 • ryggsmärtor
 • näsblod och inflammation i näshinnan
 • ont i halsen

Dessa biverkningar förekommer hos ungefär en av tio användare, så du ska inte alls se det som konstigt om du känner av någon av dessa biverkningar.

Atorvastatin är bara en flera olika typer av statiner, läs mer om andra typer av statiner här.