≡ Menu

Kolesterolvärde tabell

Kolesterolvärde är något många pratar om (kolesterolvärde tabell hittar du strax nedan).

Det är också en av de saker som testas vid i stort sett varje hälsoundersökning.

Det gör man för att du, precis som om du har högt blodtryck, löper en större risk att drabbas av hjärt- eller kärlsjukdomar om du har för högt kolesterolvärde. Det är också så, att du, även då precis som när ditt blodtryck är för högt, själv kan försöka förändra detta genom att lägga om dina kostvanor och börja motionera.

Detta är precis det råd, eller snarare den ordination du kommer att få av din läkare om dina värden är förhöjda.

Oavsett om det handlar om kolesterol eller om ditt blodtryck. Regelbunden motion och en kost med mer grönsaker och rotfrukter och mindre mättat fett är vad man startar med. Skulle inte detta hjälpa kan det hända att du måste ta medicin. Om du ingår i någon riskgrupp kanske du också måste medicinera direkt för att snabbt normalisera dina värden.

Kom dock ihåg att rätt mat och motion är ett måste även då du tar medicin.

Många svar i ett prov

När man tar ett prov på ditt kolesterolvärde får man många svar i ett enda.

Dels ser man vilket totalkolesterol du har. Det visar alltså den sammanlagda mängden blodfetter i ditt blod. Men, eftersom det också är betydelsefullt vilken sammansättning av fetter du har, visar också provet halten av det onda kolesterolet, LDL, och det goda, HDL.

Dessutom vill man veta halterna av triglycerider, som också är en sorts blodfett, och som du får i dig med den mat du äter.

Numera är det omdiskuterat hur stor risk ett förhöjt kolesterolvärde egentligen har, och man börjar mer och mer titta på sammansättningen av kolesterolet istället för det totala värdet. Det finns nämligen olika storlek och olika densitet på kolesterolpartiklarna, och man vet att de små kompakta är farligare än de stora och mer ”luddiga” partiklarna.

För att ta reda på hur förhållandet ser ut tar man ett prov som kallas APO- prov.

Detta innebär att det finns en mängd fakta i ett och samma provsvar.

Kolesterolvärde tabell

Med så många siffror i ett provsvar är det inte lätt för den som inte är insatt i ämnet att förstå vad svaret egentligen säger.

Därför brukar man kunna sätta upp en kolesterolvärde tabell, där du lättare kan se värdet på de olika typerna av kolesterol.

Det finns tabeller där de önskvärda värdena finns, så att du kan jämföra dina egna med de värden som är idealet för en god hälsa.

Dessa värden är de du ska sträva efter:

  1. Totalkolesterol ska vara lägre än 5.0 mmol/l, och helst under 4.5. Det är dock normalt att ha värden mellan 3.6 och 6.4.
  2. LDL ska vara lägre än 3.0 mmol/l.
  3. HDL bör vara över 1.0mmol/l om du är man, och över 1.3mmol/l om du är kvinna

Detta är alltså de värden som rekommenderas, men det kan finnas faktorer som gör att du kan ha högre värden utan att det behöver vara farligt, och också situationer då du kanske måste medicinera mot höga värden tidigare.

Kolesterolvärdet bara en del av risken

Ibland kanske du träffar någon som har varit till doktorn och fått helt andra råd än du.

Kanske någon som har högre värden än du, men som inte behöver vidta några åtgärder, medan din läkare sätter in medicin på dig, som har lägre kolesterolvärde. Detta beror då inte på att en av läkarna har fel, utan på att ni bedöms ha olika stora risker att drabbas av de sjukdomar, där ett högt kolesterolvärde kan vara en bidragande orsak.

Eftersom man börjar inse att ett högt kolesterolvärde inte alltid behöver innebära fara har det gjorts stora undersökningar på befolkningen i vårt land, och utifrån dessa har man gjort upp tabeller som hjälper din läkare att avgöra hur stor risken för just dig är att bli sjuk på grund av att du har höga kolesterolvärden.

I denna tabell ingår bland annat frågan om:

  • du röker
  • du har diabetes
  • du är överviktig
  • du har högt blodtryck
  • dina matvanor

Detta är alltså saker som din läkare tar hänsyn till då det ska beslutas om du ska ha medicin eller inte mot högt kolesterol.