≡ Menu

Nikotinsyrapreparat

Höga kolesterolvärden är nog ett av västvärldens vanligaste hälsoproblem, och kan i vissa fall behandlas med nikotinsyrapreparat.

Det är så många som har högt kolesterol att man skulle kunna säga att normalvärdet ligger högre än det rekommenderade värdet.

Kanske är det därför det också finns så många olika läkemedel som används för att sänka kolesterolhalten.

Statiner är den vanligaste gruppen av dessa läkemedel, men det finns alltså flera andra grupper. En av dessa är nikotinsyrapreparat. Nikotinsyrapreparat består av två olika mediciner; Nikotinsyra och Niceritrol (se också resiner och fibrater).

Det är alltså de läkemedel som är den verksamma substansen i mediciner ur gruppen nikotinsyrapreparat.

Hur fungerar nikotinsyrapreparat?

Olika grupper av kolesterolsänkande preparat har också olika verkningsmekanismer.

De arbetar alltså på olika vis, men gemensamt för dem är att de alla sänker dina nivåer av blodfetter. Nikotinsyra fungerar genom att hämma den nedbrytning av fett som pågår i din kropps fettdepåer.

Detta gör att nivåerna av det onda LDL-kolesterolet, samt triglyceriderna minskar, medan halten av det goda HDL-kolesterolet ökar. Ditt totala kolesterolvärde sjunker, och du får samtidigt en hälsosammare sammansättning av dina blodfetter.

Nikotinsyrapreparat har en omedelbar frisättning.

Det är ett välkänt läkemedel som har använts i över femtio år för att sänka kolesterolhalten i blodet.

När får du Nikotinsyrapreparat?

Nikotinsyrapreparat används nästan alltid tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel, så det är troligt att du, om du har fått en sån medicin även har fått en statin.

Det är bara om du inte tål statiner som du kommer att behandlas enbart med nikotinsyrapreparat.

Du måste ändra dina kostvanor, så att du äter en kolesterolsänkande mat och rör på dig regelbundet under behandlingen med nikotinsyrapreparat.

Är du överviktig bör du också försöka gå ner i vikt, eftersom övervikt är ytterligare en riskfaktor då det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

Då ska du inte använda nikotinsyrapreparat

Ibland kan det hända att du har andra besvär än just ett högt kolesterolvärde, och det finns en del sådana besvär eller sjukdomar som får till följd att du inte kan använda nikotinsyrapreparat.

Därför är det bra om du tar för vana att berätta om dina andra besvär för din läkare, så att han eller hon vet vad som gäller när medicin ska skrivas ut. Du tror förmodligen att en läkare alltid har hela din sjukdomsbild klar för sig eftersom det finns i din journal, men tyvärr är det sällan det är så.

Nikotinsyrapreparat ska du inte använda om du:

  • är allergisk mot just nikotinsyra eller något annat som ingår i medicinen
  • har sår i magsäck eller tunntarm
  • har nedsatt leverfunktion
  • har artärblödning

Om du har haft problem med din lever, som har gett symptom som gulsot, illamående, mörkfärgad urin, feber eller allmän sjukdomskänsla måste du berätta det för din läkare.

Det kan då vara nödvändigt med provtagning innan och under behandlingen för att hålla koll på dina levervärden.

Blodvallning en vanlig biverkning

Det finns naturligtvis olika biverkningar du kan få av nikotinsyrapreparat, precis som det finns för alla andra läkemedel, men när det handlar om nikotinsyrapreparat är det en biverkning som är mycket vanlig, och som nog de flesta användare av dessa mediciner pratar om, och det är blodvallning.

Mer än en av tio användare känner av dessa blodvallningar.

Oftast kommer dessa besvär i början av behandlingen eller om du höjer dosen. Lyckligtvis brukar besvären försvinna efter ett tags användning, så du kommer troligen inte att känna av dem under hela din behandling.

Blodvallning är en känsla som kan ge olika uttryck, som:

  • rodnad
  • myrkrypningar
  • värmekänsla
  • klåda

Iland kan det hända att du känner symptomen på blodvallningarna allvarligare än så.

Du kan få så häftiga blodvallningar att du blir yr, får hjärtklappning, andnöd eller andra besvärliga symptom.

Skulle du uppleva det ska du sluta ta din medicin med nikotinsyrapreparat och kontakta din läkare.

Gå vidare till Nikotinsyra >>

Gå vidare till Niceritrol >>