≡ Menu

Högt blodtryck

Högt blodtryck är, som du kanske redan vet, en stor hälsorisk som du bör försöka åtgärda så fort som möjligt när du har fått reda på att ditt blodtryck är högt.

Varför är då detta så viktigt?

Därför att du löper betydligt större risk att drabbas av stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och försämrad blodcirkulation om du har högt blodtryck.

Det kan ibland vara svårt att veta att du lider av högt blodtryck, eftersom det sällan ger några symptom förrän olyckan är ett faktum. Att gå på regelbundna kontroller är därför klokt, men du kan även köpa en blodtrycksmätare och kontrollera ditt blodtryck hemma om du tycker att det är lättare.

blodtrycksmatare_1

En blodtrycksmätare går att få tag på relativt billigt och de ger för det mesta ett mycket korrekt resultat.

Vad är egentligen blodtryck?

Innan man börjar prata om hur du kan sänka ditt blodtryck så kan det förstås vara bra att veta vad blodtryck egentligen är för något. Se även blodtryck.

Man kan kort sammanfatta det som att blodtryck är det tryck som skapas när blodet flödar ut från ditt hjärta och ut till resten av kroppen.

Du kanske har sett att blodtrycket anges med två olika siffror, exempelvis 110/90.

Den första siffran anger det så kallade systoliska trycket, vilket uppstår när hjärtat pumpar ut blodet i kroppen. Den andra siffran anger det så kallade diastoliska trycket, vilket är det tryck som finns när hjärtat vilar.

Du kanske har märkt att ditt blodtryck kan vara högre vid någon tidpunkt på dagen, och betydligt lägre vid ett annat tillfälle. Det är fullt normalt, och det kan till exempel bero på att du har motionerat, vilket har gjort att hjärtat har fått jobba hårdare. Blodtrycket stiger när du anstränger dig, och även om du blir arg på någon eller något, och när du vilar eller kopplar av blir blodtrycket automatiskt lägre.

Vanligt är att blodtrycket stiger en aning i och med att du blir äldre.

Det är fullt normalt, men det gäller fortfarande att du håller koll på det så att det inte blir för högt.

Vad är då ett högt blodtryck?

Om man ska nämna en siffra så brukar ett tryck som överstiger 140/90 räknas som högt.

Därför har du högt blodtryck

Det kan finnas en lång rad anledningar till att du har högt blodtryck, och det kan vara bra att känna till dem så att du kan åtgärda dem.

Högt blodtryck kan naturligtvis bero på ärftliga orsaker, och dessa kan det naturligtvis vara svårt att göra något åt

Men många gånger påverkas blodtrycket av stress, stora mängder alkohol, matvanor och övervikt.

Så håller du ditt blodtryck på en bra nivå

Att hålla blodtrycket på en hälsosam nivå är viktigt för alla, men extra viktigt är det om du lider av diabetes eller om du är gravid.

För gravida ökar exempelvis risken för havandeskapsförgiftning om du har högt blodtryck.

Hur gör du då för att hålla blodtrycket på en hälsosam nivå, eller för att sänka högt blodtryck?

Det bästa sättet är att försöka leva på ett hälsosammare sätt. Du bör äta nyttigare mat, med en bra kombination av frukt, grönt, fisk och annan nyttig mat. Du bör även undvika för stora mängder socker och salt, och du bör försöka minska mängden alkohol du dricker.

I kombination med detta bör du även skaffa nya motionsvanor.

Om du inte redan rör på dig regelbundet så bör du börja med det nu. Det kan påverka ditt blodtryck i positiv riktning, och det påverkar även ditt allmäntillstånd på ett positivt sätt. Vilken typ av motion du väljer spelar mindre roll, så länge du ser till att motionera regelbundet. Det kan handla om promenader, fotbollsträning, tennis, ridning, cykling, paddling eller något helt annat. Det bästa du kan göra är att hitta en motionsform som du gillar, eftersom sannolikheten då blir större att du kommer att orka fortsätta med dina nya motionsvanor.

Att du fortsätter att röra på dig även när du blir äldre är också viktigt, eftersom högre blodtryck ofta blir vanligare i och med ökad ålder.

Fortsätt att leva ett hälsosamt liv med nyttig mat utan alltför stora saltmängder samtidigt som du rör på dig så har du goda förutsättningar att hålla blodtrycket på en bra nivå.

Högt blodtryck tillhör gruppen hjärt- och kärlsjukdomar.