≡ Menu

Högt kolesterolvärde

Har du varit på en hälsokontroll och fått veta att du har ett högt kolesterolvärde?

Då är du inte ensam, för detta är ett mycket vanligt problem i hela västvärlden.

Det är en effekt av den livsstil vi har, och för att komma till rätta med ditt höga kolesterolvärde, måste du helt enkelt ändra din livsstil. Tråkigt men sant.

Högt kolesterolvärde farligt på sikt

Kolesterol är ett fettliknande ämne som finns i kroppen, och som också måste finnas där i en viss mängd.

Kolesterolet är livsnödvändigt och används bland annat för att bygga upp dina celler, och att producera hormoner och vissa vitaminer. Du måste alltså ha kolesterol i din kropp, och det är därför kroppen själv producerar detta ämne. Merparten av det kolesterol du har i din kropp tillverkas också där, men en viss del tillkommer också med den mat du äter.

Det är alltså inte farligt med kolesterol i normal mängd, men när ditt kolesterolvärde blir för högt medför detta risker.

Kolesterolet uppdelas i två former, LDL och HDL.

De kallas också för det onda och det goda kolesterolet. LDL kan, när det förekommer i för stora mängder, fastna i dina blodkärl och där sätta sig som avlagringar på väggarna. Detta gör på sikt att du kan ha lättare att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt, blodpropp, stroke eller kärlkramp.

Därför ska du inte gå med ett högt kolesterolvärde utan att vidta åtgärder för att försöka sänka halterna av skadligt kolesterol i ditt blod.

Vad är högt kolesterolvärde?

När du står där med ditt provsvar kan det vara svårt att förstå och tolka de siffror som står på ditt papper.

Där finns antagligen upptaget totalkolesterol, LDL och HDL. Det kan också finnas siffror på halten av triglycerider, som är en annan form av blodfett som också mäts i dessa prover. Siffran vid totalkolesterol anger den sammanlagda mängden kolesterol som finns i ditt blod. Det bör inte överstiga 5,0 mmol/l. Har du en högre siffra angiven där har du ett förhöjt kolesterolvärde. Ligger du mellan 6,5 och 7,9 har du ett måttligt förhöjt kolesterolvärde och om siffran är högre än 8,0 har du det som kallas ett uttalat förhöjt värde. Man mäter också halterna av LDL och HDL, eftersom den inbördes balansen dem emellan kan vara viktig. Det är alltid bra om LDL är så lågt som möjligt, och HDL högt.

Men, det är speciellt om ditt totala kolesterolvärde är högre än 6,5 som man sätter stor vikt vid balansen mellan LDL och HDL.

Fler riskfaktorer

Om du har ett högt kolesterolvärde innebär inte det automatiskt att du kommer att drabbas av hjärtinfarkt eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Högt kolesterolvärde är en riskfaktor, och ju fler du har, desto större risk löper du att drabbas. Andra riskfaktorer som man också tar hänsyn till vid behandling av ett högt kolesterolvärde är:

 • om du har sjukdomar i kärlsystemet, som till exempel fönstertittarsjuka eller stroke
 • om du har diabetes
 • om du har höga halter av triglycerider
 • om du röker
 • om du har högt blodtryck
 • om du är överviktig (speciellt om du har bukfetma)
 • om du har några ärftliga faktorer för hjärt- och kärlsjukdomar

Ändra vanor

Du kan alltså själv påverka ditt kolesterolvärde genom att börja leva ett sundare liv.

Du kommer att få kostråd från din läkare och han eller hon kommer också att säga att du måste börja motionera.

Det finns en mängd saker du kan göra för att sänka ditt kolesterolvärde på egen hand. Här kommer en lista på vad du kan göra:

 • sluta röka
 • börja röra på dig, fysisk träning sänker kolesterolvärdet
 • ät mindre mättat fett
 • ät mer fleromättat fett (du hittar det bland annat i vegetabiliska oljor)
 • ät mindre socker och godis
 • ät mer grönsaker och rotfrukter
 • ät mer frukt

listan kan göras ännu längre, men detta är en bra början och du kommer troligen att se resultat redan vid nästa provtagning.

Utöver att du sänker ditt höga kolesterolvärde tar du ju också bort en del andra riskfaktorer om du följer dessa råd.