≡ Menu

Kolestipol

Kolestipol är ett läkemedel som kan minska halten av kolesterol i ditt blod.

Om du har högt kolesterolvärde behöver du ändra dina matvanor, och undvika mat som höjer ditt kolesterol, som exempelvis feta charkuteriprodukter, fet ost, snacks och godis. Istället ska du äta mer grönsaker, frukt, och omättat fett som du får i vegetabiliska oljor, nötter och frön. Det är också viktigt att du börjar motionera regelbundet. Det behöver inte vara någon krånglig gymträning, utan det räcker med en rejäl promenad varje dag, för att du ska kunna sänka ditt kolesterol.

Om detta inte ger önskad effekt, eller om du har ett ärftligt högt kolesterol, kan du behöva en medicin, som tillsammans med ändrade vanor sänker ditt kolesterol. Ett läkemedel som hjälper dig med detta är kolestipol.

Det är ett läkemedel som tillhör gruppen resiner, och det är den verksamma substansen i medicinen Lestid (kolestipol).

Lestid finns både som tablett och som ett pulver som du löser upp i vätska innan du tar det.

Så verkar Lestid

Mediciner mot höga kolesterolvärden fungerar på olika sätt, beroende på vilken läkemedelsgrupp de tillhör.

Kolestipol, liksom de andra medlen i gruppen resiner (till exempel kolestyramin), fungerar genom att de binder gallsyror i tarmen. Gallsyrorna kommer då att försvinna ur kroppen tillsammans med din avföring. När de försvinner sätter din lever igång att producera nya gallsyror, och för att göra det behöver den använda kolesterol som finns i din kropp. På detta sätt hindras kolesterolöverskottet att komma ut i blodkärlen, och ditt totala kolesterolvärde sjunker.

I första hand är det det skadliga LDL kolesterolet som minskar.

Är du allergisk?

Om du har någon allergi mot födoämnen eller läkemedel är det viktigt att du läser på förpackningen eller i bipacksedeln till din medicin och tar reda på vilka ämnen som ingår.

Du ska inte ta medicinen om den innehåller något ämne du är överkänslig mot.

Innan du tar Kolestipol

Om du har kärlkramp behöver du veta att kolestipol kan orsaka förstoppning, och att du därför bör vara försiktig vid användandet av denna medicin.

Har du någon inflammatorisk tarmsjukdom bör du inte använda kolestipol innan du har rådgjort med din läkare.

Är du gravid eller ammar?

Detta är en av de få kolesterolsänkande mediciner du kan få använda även under din graviditet (drugs.com).

Ska du använda den under en längre tid under graviditeten måste du emellertid prata med din läkare, så att han eller hon kan avgöra om det är lämpligt.

Kolestipol går inte över i modersmjölken, så du kan ta denna medicin när du ammar.

Tar du några andra mediciner?

Mediciner är bra när du har något besvär eller någon sjukdom som de kan ge dig hjälp eller lindring mot, men ibland händer det att du kanske har flera mediciner som inte passar ihop, och den risken ökar förstås ju fler mediciner du tar.

Särskilt om du är äldre är det troligt att du har en hel rad olika mediciner, som det kanske är olika läkare som skrivit ut.

Ofta har då inte förskrivande läkare klart för sig vilka andra mediciner du äter, och så kan det hela bli lite tokigt ibland. När du ska behandlas med kolestipol, finns det några andra läkemedel du bör undvika.

Dessa mediciner är:

 • mediciner med ursodeoxycholsyra, som används vid leversjukdom samt för att lösa upp små gallstenar
 • vissa andra kolesterolsänkande mediciner
 • vissa blodtryckssänkande medel
 • vissa urindrivande medel
 • läkemedel som innehåller sköldkörtelhormon

Om du tar något av dessa läkemedel måste du informera din läkare, eller apotekspersonalen, så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Biverkningar du kan få

Alla mediciner kan i större eller mindre utsträckning ge biverkningar.

Du behöver för den skull inte oroa dig i förväg, och kanske vara rädd för att ta din medicin. Läkarvetenskapen är medveten om de biverkningar som finns, och man väger dessa noga mot medlets nytta, innan läkaren skriver ut en medicin.

När det gäller Kolestipol är det lyckligtvis inte heller varken speciellt många, eller särskilt allvarliga biverkningar du kan stöta på.

De vanliga biverkningarna drabbar mer än en procent av användarna, och det är följande:

 • illamående
 • förstoppning

Dessa besvär är värst i början. När väl dina tarmar vant sig vid preparatet brukar de avta.

Mer sällan kan det också visa sig andra magproblem som:

 • kräkningar
 • väderspänning
 • uppsvälldhet
 • rapningar

Mycket sällsynta biverkningar, som färre än en på tusen användare råkar ut för är:

 • hudutslag
 • nässelfeber
 • buksmärtor
 • påverkan på levern

Detta är faktiskt hela listan över biverkningar du kan drabbas av när du tar kolestipol.

Hur du ska ta din medicin

Vilken dos du ska ta av denna medicin är det din läkare som bestämmer.

Du ska följa den doseringsanvisning som finns på din medicinförpackning och inte ändra på någonting. Där står också hur många gånger om dagen du ska ta din medicin. Detta kan variera beroende på vilken form av medicinen du fått, och hur stark dos du behöver.

Om du äter andra mediciner ska du ta dessa minst en timme innan du tar kolestipol, eller fyra timmar efter.

Detta beror bland annat på den påverkan av tarmen som kolestipol ger, läs mer om andra resiner här. >>