≡ Menu

Kolesterolvärde kvinnor

Kolesterolvärde kvinnor – Vid de flesta hälsokontroller tas ett prov där man tittar på ditt kolesterolvärde.

Eftersom ett högt kolesterolvärde i förlängningen kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar är det av stor vikt att man håller koll på dessa värden. Det är mycket vanligt med en lätt förhöjning av kolesterolvärdet i Sverige, och inte bara här, utan i hela västvärlden kan man se denna tendens.

Det är faktiskt så att om vi skulle tala om ett normalvärde för svenskar, och med det mena ett genomsnittsvärde, skulle detta hamna över gränsen för förhöjt värde.

Kvinnor och män

Det har sagts att om en kvinna och en man har samma kolesterolvärde är det farligare för kvinnan, men detta är kanske en sanning som bör modifieras idag.

Man har nämligen i flera studier sett att en medicinering av högt kolesterolvärde inte ger någon effekt på dödligheten hos kvinnor, och man vet att det är män som löper den största risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar före 65 års ålder.

Därför finns det till och med de som hävdar att ett högt kolesterolvärde skulle vara ofarligt för kvinnor.

Detta gäller förstås om du är kvinna och inte har haft till exempel en hjärtinfarkt eller stroke, och om du inte ingår i någon riskgrupp för dessa sjukdomar.

Hur det verkligen ligger till med detta får vi kanske vänta på svaret på, men det är i alla fall inte självklart idag hur farligt det är för en kvinna att ha ett högt kolesterolvärde.

Olika behandling

Även om det inte är allmänt vedertaget att det är ofarligt för en kvinna att ha höga blodfettsvärden, tar man inom vården hänsyn till att män löper större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar, och därför kan behandlingen vara olika.

Om du är kvinna och har ett högt kolesterolvärde kanske du får helt andra råd än en man i samma ålder och med precis samma kolesterolvärde som du. Läkaren utgår från den riskbild som finns, och i den ingår förstås också andra riskfaktorer. Om du har andra riskfaktorer som medför att du löper en ökad risk för dessa sjukdomar, måste troligen ditt kolesterolvärde behandlas även om du är kvinna.

Om du har diabetes, eller om du har / har haft en hjärtinfarkt eller en stroke, kommer du att få samma behandling som du skulle fått om du var man. I dessa fall är det ingen skillnad i behandling av män och kvinnor.

Kolesterolvärde kvinnor – högt HDL bra

När det gäller kolesterolvärdet är det inte enbart det totala kolesterolvärdet som är intressant.

Om du har en hög halt av HDL, vilket är ganska vanligt bland kvinnor, kan du kanske känna dig ganska säker även om ditt totalkolesterol är något förhöjt. Man brukar kunna säga att högt HDL är en bra faktor, och att det faktum att du är just kvinna också är en positiv faktor.

Forskningen om detta går förhoppningsvis framåt, så att du inte kommer att behöva äta mediciner mot ett högt kolesterolvärde, om detta kanske inte är nödvändigt, och kanske över huvud taget inte ger någon effekt.