≡ Menu

Fenofibrat

Fenofibrat är ett av de läkemedel som ingår i läkemedelsgruppen fibrater.

Dessa används för att sänka halterna av blodfetter.

Det är alltså det vi brukar kalla kolesterolsänkande läkemedel. Om du har för höga halter av kolesterol i ditt blod kan det leda till ökad risk för att få hjärt- och kärlsjukdomar, och därför behöver du sänka kolesterolvärdet.

Detta gör du först och främst genom en koständring, där du undviker fet mat som korv och bacon, och istället ökar andelen grönsaker och frukt, fullkornsprodukter, och andra livsmedel som sänker ditt kolesterolvärde, istället för att höja det. Du behöver också bli av med eventuell övervikt, och regelbunden motion är en del av behandlingen. Om inte detta skulle vara tillräckligt, eller om din läkare anser att du löper en stor risk att drabbas av någon hjärt- eller kärlsjukdom, behöver du kanske också en medicin. Då kan det vara en medicin med den aktiva substansen fenofibrat som du blir ordinerad.

Den medicin vi har i Sverige som innehåller fenofibrat heter Lipanthyl. För mer information på engelska se wikipedia.

Vad gör fenofibrat i din kropp?

För att sänka halten av blodfetter i din kropp har fenofibrat tillsammans med andra fibrater (bezafibrat samt gemfibrozil), den funktionen att de binder gallsyror i tarmen.

Gallsyrorna som då inte tar sig någon vägen, kommer att komma ut med avföringen, och lämnar alltså kroppen. För att ersätta dem tillverkar din lever nya gallsyror, och som material till dem använder den överskottskolesterol.

Du blir alltså av med det överflödiga kolesterolet, och därmed sänks också ditt totala kolesterolvärde.

Viktigt att veta

För att du ska kunna använda din medicin på ett säkert sätt finns det en del du måste veta.

För det första kan det finnas orsaker att inte ens påbörja ett användande av denna medicin.

Några frågor du ska ställa dig innan du tar medicinen är:

 • har du svår njursjukdom
 • svår leversjukdom
 • svår gallblåsesjukdom
 • har du inflammation i bukspottkörteln
 • är du allergisk mot något ämne som finns i medicinen
 • har du tidigare fått allergisk reaktion av kolesterolsänkande medicin
 • har du fått hudskada av solljus under behandling med annan kolesterolsänkande medicin

Om du svarar ja på någon av dessa frågor ska du inte börja använda denna medicin.

Ta då istället kontakt med din läkare för att komma fram till en annan behandling av ditt kolesterolvärde.

Muskelbesvär

Mediciner som fenofibrat kan ge muskelproblem.

Tyvärr finns det en risk att du kan drabbas av en mycket allvarlig muskelpåverkan, som bryter ned dina muskler, och som även kan ge svåra njurproblem. I värsta fall kan detta vara ett livshotande tillstånd.

Därför är det viktigt att du genast kontaktar din läkare, och förstås slutar ta din medicin, om du känner något av dessa symptom:

 • oförklarlig kramp
 • muskelsmärta
 • ömhet i musklerna
 • svaga muskler

Eftersom det kan leda till allvarliga problem är det viktigt att du uppmärksammar dessa symptom så tidigt som möjligt.

Om du känner av något av detta kan din läkare ta blodprov på dig, både före och under behandlingen, för att kontrollera dina muskler. Vissa personer löper större risk att drabbas av detta. Om du tillhör den riskgruppen bör du informera din läkare om det, så att du kan kontrolleras så tidigt, och så noggrant som möjligt.

De som ingår i riskgruppen är personer som:

 • är äldre än 70 år
 • har problem med sköldkörteln
 • har njurproblem
 • dricker mycket alkohol
 • har ärftlig muskelsjukdom, personligen eller i släkten
 • haft muskelbesvär vid behandling med andra kolesterolsänkande medel
 • tar statiner

Så tar du din medicin

Det är viktigt att du tar din medicin i samband med mat.

Om du inte gör det kommer den inte att fungera på bästa sätt. Eftersom fenofibrat, så att säga, arbetar i tarmen blir inte effekten den samma om medicinen hamnar i en tom mage. Du ska svälja din tablett hel, tillsammans med ett glas vatten. Den ska alltså inte tuggas eller delas.

Hur mycket medicin du ska ta bestämmer din läkare.

Det är många olika parametrar som avgör dosen, som till exempel hur svåra besvär du har, din ålder, med mera.

Sluta inte medicinera

Om du inte får besvär som gör att du måste sluta med din medicin, ska du inte avsluta behandlingen på egen hand.

Då kan ditt kolesterolvärde stiga igen.

Det är viktigt att din läkare får avgöra om behandlingen kan avslutas, och att du då kontrolleras så inte blodfetterna ökar.

Mer om andra fibrater här. >>