≡ Menu

Pravastatin

Pravastatin är namnet på några olika mediciner som du kan få om du har ett högt kolesterolvärde.

Den aktiva substansen i samtliga dessa mediciner heter pravastatinnatrium.

De olika medicinerna i denna grupp av statiner, som är det samlande namnet på att flertal läkemedel mot högt kolesterol, är följande:

 • Pravastatin Arrow
 • Pravastatin Ranbaxy
 • Pravastatin Sandoz
 • Pravastatin Teva

Alla dessa mediciner fungerar på samma sätt, och det som främst skiljer dem åt är att de är tillverkade av olika läkemedelsföretag.

Andra typer av statiner är till exempel:

Pravastatin funktion

Dessa mediciner, som innehåller pravastatin hjälper dig att sänka nivåerna av det onda kolesterolet, som egentligen heter LDL kolesterol.

Det hämmar produktionen av LDL kolesterol som sker i din lever, och samtidigt kan det också höja halten av HDL kolesterol, som är det goda kolesterolet, och som skyddar dig mot att det onda kolesterolet ska avlagras i dina blodkärl, och orsaka åderförkalkning.

Samtidigt som du tar denna medicin mot ditt höga kolesterol måste du också ändra dina vanor, och äta mat som också sänker halten av kolesterol, och du måste också röra på dig regelbundet. Troligen har du redan fått försöka återkomma till normala kolesterolvärden genom att göra sådana livsstilsändringar. Det är nämligen den första åtgärd läkaren brukar sätta in, och det är först om detta inte ger en tillräcklig minskning av kolesterolvärdet som du kommer att få medicin.

Det är viktigt att du tänker på att du, även när du medicinerar fortsätter att äta mat som inte höjer ditt kolesterolvärde, och att du fortsätter motionera.

Se upp med Pravastatin!

Även om detta är en medicin som ska hjälpa dig att undvika sjukdomar, finns det också några tillfällen när du måste vara försiktig.

I vissa situationer ska du helt enkelt inte ta denna medicin över huvud taget, och vid andra tillfällen måste du tala med din läkare innan du tar medicinen, ifall det kan behövas justeringar av dosen, eller andra ändringar av din behandling.

Då ska du inte ta Pravastatin!

De situationer som gör att du absolut inte bör använda denna medicin, utan istället vända dig till din läkare, för att få andra alternativ är:

 • när du är gravid, eller om du tror att du kan bli gravid
 • då du ammar
 • om du har problem med din lever
 • om du har en allergi mot pravastatin, eller något annat ämne som ingår i denna medicin

Rådgör med din läkare!

Andra situationer, som kan göra att Pravastatin kanske inte är den lämpligaste medicinen för dig, eller där dosen kanske måste regleras är:

 • om du har eller har haft någon njursjukdom
 • om din sköldkörtel är eller har varit underaktiv
 • om du har en ärftlig muskelsjukdom, eller om någon i din närmaste släkt har det
 • om du har alkoholproblem
 • om du har eller har haft problem med din lever
 • om du har en allvarlig nedsättning av din lungfunktion

Om något av det ovan stående passar in på dig måste du berätta det för din läkare innan du tar medicinen.

Din läkare kommer då att ta blodprov innan du börjar medicineringen, och även under tiden du äter din medicin, så att han kan bedöma om du riskerar att drabbas av muskelbiverkningar.

Om du har diabetes krävs det också regelbundna prov under behandlingen.

Hur du tar Pravastatin

Eftersom detta är en receptbelagd medicin har du fått den utskriven av din läkare.

Då har doktorn också angett den dos du ska ta, och hur många gånger om dagen du ska ta den. Det är viktigt att du alltid följer den ordination du får av din läkare, eftersom den är anpassad till just dina behov.

Den vanligaste doseringen av Pravastatin är 10-40 mg (ibland upp till 80 mg) (ref.).

Medicinen ska tas en gång om dagen, helst på kvällen.

Du tar tabletten med ett halvt glas vatten, men det spelar ingen roll om du tar den i samband med mat eller inte.

För barn mellan 8 och 13 år brukar man rekommendera en dos på mellan 10 och 20 mg. Även då ska dosen tas en gång per kväll.

Om du tar medicin som reglerar ditt immunförsvar, som till exempel ciklosporin, är den vanliga doseringen 20 mg en gång per dygn.

Om du tar Pravastatin, och samtidigt behandlas med Kolestyramin eller Kolespitol, ska du ta Pravastatin minst en timme innan , eller fyra timmar efter att du tar den andra medicinen.

Biverkningar

Biverkningar kan du få av alla läkemedel, men det betyder inte att du kommer att få biverkningar av alla mediciner du äter.

Du har säkert tagit någon medicin tidigare, utan att få några biverkningar alls, och kanske har du också ätit medicin som gett dig en del besvär.

När det gäller Pravastatin, kan du drabbas av de biverkningar som förekommer hos alla statiner.

De vanligaste biverkningarna är:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • sömnproblem
 • magbesvär, som illamående, buksmärta, kräkningar, diarré eller förstoppning
 • trötthet
 • värk i leder och muskler

Det finns också några allvarliga biverkningar, som visserligen är sällsynta, men som du måste känna till eftersom du genast måste sluta ta medicinen och omedelbart kontakta din läkare.

Det är alltså vad du måste göra om du upplever något av följande:

 • svårigheter att svälja
 • svårigheter att andas och hudutslag
 • yrsel
 • svullnad i ansikte, tunga eller svalg

Detta kan vara symptom på en allvarlig allergisk reaktion, och det kräver omedelbar vård.

Oftast behöver du behandlas på sjukhus om du drabbas av en sådan reaktion.

Läs mer om läkemedelsgruppen statiner, klicka här.