≡ Menu

Resiner

Om du behöver en medicin för att sänka höga halter av kolesterol i blodet, finns det en rad olika läkemedelsgrupper för detta, bland annat resiner.

Varje sådan läkemedelsgrupp innehåller i sin tur många olika mediciner.

För att sänka kolesterol brukar man använda sig av mediciner inom fyra olika grupper:

I gruppen resiner ingår tre olika verksamma läkemedel :

Dessa utgör alltså den verksamma substansen i mediciner.

Kolestyramin finns i medicinerna Questran och Questran Loc. Kolestipol är det verksamma ämnet i medicinen Lestid (Pfizer). Kolesevelam är den substans som får medicinen Cholestagel att fungera.

Varför resiner?

Läkaren brukar i första hand skriva ut medicin ur gruppen statiner om du behöver en medicin för att sänka ditt kolesterol.

Du kanske tycker det är konstigt att säga om du behöver medicin. Vid de flesta besvär är det självklart att du får en medicin när du kommer till din läkare, men när det gäller både högt kolesterol och högt blodtryck försöker man i första hand hjälpa dig genom att ge dig råd om hur du ska ändra din livsföring. Eftersom det ofta är dina levnadsvanor som orsakar dessa problem, är det också naturligt att det är på det sättet de ska avhjälpas. Ibland räcker det dock inte med att äta bra mat och motionera, utan det behövs också en medicin som komplement. Om du av någon anledning inte kan använda statiner kan du istället få ett preparat ur gruppen resiner.

Du kan också få resiner tillsammans med statiner om inte enbart statinerna hjälper.

Om du är ung, och har en ärftlig form av kolesterolhöjning, kan också resiner vara de bästa läkemedlen för dig.

Så fungerar resiner

De olika grupperna av kolesterolsänkande läkemedel har lite olika funktion.

Vissa, som statiner hämmar produktionen av kolesterol i din kropp. Resiner verkar på ett lite annat sätt. De hämmar inte produktionen, utan istället binder de gallsyror i din tarm, så att gallsyrorna försvinner ut ur kroppen, med avföringen, och på så sätt hindras de att tas upp i blodet.

Det kolesterolöverskott som finns i kroppen, använder då din lever, för att tillverka nya gallsyror som ersättning för de som försvunnit, och detta gör att halten av kolesterol kommer att minska.

Innan användning av resiner

Det finns lite olika saker att tänka på innan du använder resiner, men det kan variera mellan de olika sorterna av medicin.

För alla mediciner i gruppen gäller att du inte bör ta medlet om du är allergisk mot den verksamma substansen, eller något annat av innehållet i medicinen.

Om du har problem med tarm- och gallgångshinder måste du rådgöra med din läkare, eftersom alla resiner inte är lämpliga då. Resiner kan ge förstoppning, och detta måste du vara särskilt uppmärksam på om du har kärlkramp, eller någon kranskärlssjukdom.

Graviditet och amning

Om du är gravid kan du använda resiner efter rådgörande med din läkare.

Han kan då välja en medicin som är lämplig för dig.

Resiner går inte över i modersmjölken, så du kan också använda dem om du ammar.

Så använder du resiner

Som alltid när det handlar om en receptbelagd medicin ska du följa den dosering som din läkare angivit.

Där står också hur ofta du ska ta din medicin.

Mediciner inom läkemedelsgruppen resiner får du ofta i form av ett pulver som ska lösas upp i vatten, men vissa av medicinerna finns också som tabletter. Pulvret ska du lösa upp i minst en halv dl vätska. Du väljer själv om du vill lösa det i vatten, eller om du hellre vill använda juice, filmjölk, yoghurt eller kanske en soppa.

Om du tar andra mediciner kommer du att få rekommendationer om hur du ska ta dem. Vissa läkemedel, som ciklosporin,eller Neoral, ska du ta tillsammans med din resin, eller med ett visst antal timmar emellan.

Andra läkemedel kan du behöva ta med fyra timmars avstånd från din resinmedicin.

Biverkningar av resiner

Eftersom gruppen resiner innefattar flera olika läkemedel kan förstås biverkningarna variera något.

Om du fått en medicin i denna grupp får du läsa om just det verksamma ämne som finns i din medicin, eller om den specifika medicinen. De vanligaste biverkningarna som förekommer hos de flesta resiner är:

  • magproblem, som förstoppning
  • illamående

Mer sällan förekommer kräkningar, väderspänning och huvudvärk.

Biverkningarna av resiner är generellt betydligt färre och lindrigare än de du kan få av exempelvis statiner.