≡ Menu

Gemfibrozil

Som du kanske känner till finns det olika grupper av läkemedel som kan användas för att sänka höga halter av kolesterol i ditt blod, här tittar vi närmare på gemfibrozil (se också bezafibrat samt fenofibrat).

Statiner och fibrater, hör nog till de mest kända grupperna, och i gruppen fibrater finns ett läkemedel som heter gemfibrozil (wiki).

Detta läkemedel är den aktiva substansen i två olika kolesterolsänkande mediciner:

 • Gemfibrozil Sandoz
 • Lopid

Detta är en medicin som du kan få, som hjälp med att sänka ditt kolesterolvärde, om inte fettsnål kost och motion ger önskad effekt. Under behandlingen med gemfibrozil måste du självklart fortsätta med din egen del av behandlingen – bra kost och motion. Medicinen ersätter inte denna förändring i livsstilen, utan ska förstärka effekten av dessa åtgärder.

Det är ju inte stor idé att försöka  medicinera bort besvär, om du fortsätter att öka på dem med fel sorts mat, och ett stillasittande liv.

Gemfibrozils verkningsmekanism

När du ska ta en medicin för att sänka ditt kolesterolvärde vill du säkert veta hur den fungerar.

Det är lättare för dig att känna dig trygg med din medicin om du vet hur den påverkar din kropp.

Gemfibrozil har samma verkningsmekanism som andra fibrater.  Mekanismen  skiljer sig något från exempelvis statinerna. Gemfibrozil sänker ditt totalkolesterol utan att egentligen ge sig på kolesterolet i din kropp. Istället siktar medlet in sig på gallsyrorna som det binder i tarmen. Gallsyrorna kommer då att följa med avföringen ut ur kroppen. Eftersom mängden gallsyror då minskar kommer din lever att börja producera gallsyror, och för detta använder den sig av det överskott av kolesterol som finns i din kropp.

Eftersom kolesterolet då omvandlas till gallsyror, sänks halten av kolesterol i din kropp.

Det är i första hand de farliga triglyceriderna som minskar när du tar Gemfibrozil, men du får även en minskning av det onda kolesterolet.

Vad du ska tänka på innan du tar Gemfibrozil

Som så många andra läkemedel kan även Gemfibrozil påverka annat i din kropp, än det medlet är avsett för.

Därför finns det en del saker du bör tänka på innan du tar medlet, för att du ska kunna få en så säker användning som möjligt.

I första hand måste du känna till de tillstånd som gör att du absolut inte ska använda Gemfibrozil.

Dessa är:

 • om du är allergisk mot Gemfibrozil, eller andra ämnen som finns i medicinen
 • om du tidigare fått allergiska reaktioner vid användning av andra fibrater
 • om du har, eller har haft gallsten, eller andra sjukdomar i gallblåsan eller gallväggarna
 • om din leverfunktion är nedsatt
 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion
 • om du använder läkemedel som innehåller repaglinid

Om något av det ovanstående är sånt du känner igen dig i, ska du inte ta medicinen.

Kontakta istället din läkare för att få en annan medicin som passar dig bättre.

Försiktighet krävs

Även om du inte behöver avstå från att medicinera med Gemfibrozil kan det också finnas vissa tillfällen då det är viktigt att rådgöra med din läkare innan behandlingen startar, eftersom dina besvär, eller annan behandling kan påverkas av Gemfibrozil.

Tillstånd och situationer som kräver att du först rådgör med läkare är följande:

 • om du har gallsten
 • om du har diabetes
 • om du lider av någon muskelsjukdom, eller om det finns ärftlig muskelsjukdom i släkten
 • om din njurfunktion är nedsatt
 • om du har nedsatt sköldkörtelfunktion
 • om du tidigare fått muskelbesvär när du använt kolesterolsänkande medel
 • om du dricker mycket alkohol

Varning!

En varning är värd att utfärdas när du ska medicinera med Gemfibrozil.

Det finns en risk att du kan drabbas av en svår allergisk reaktion som kan ge angioödem, och som är mycket allvarlig. Om du skulle råka ut för detta måste du omedelbart sluta ta din medicin och kontakta sjukvården.

Ge akt på dessa symptom:

 • svårigheter att svälja
 • svårigheter att andas
 • nässelutslag
 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

Så fort du känner något av dessa symptom bör du ta kontakt med din läkare, eller med akutsjukvården.

Vilka biverkningar kan du få?

Biverkningarna av ett läkemedel är det många som frågar om.

Kanske det beror på att det ofta pratas om just biverkningar. Då ska du veta att det nog pratas mer om detta än det upplevs. Visst finns det en del biverkningar listade, men det betyder ju inte att du kommer att få dem alla. Du kommer kanske inte att få någon av dem. Man brukar ange alla biverkningar som någonsin rapporterats, för att du ska känna till vad det är om du skulle drabbas. De flesta biverkningar är dock  ganska sällsynta.

De biverkningar av Gemfibrozil som är de vanligaste är matsmältningsproblem, och dessa drabbar mer än tio procent av de som äter Gemfibrozil. Det är med andra ord ganska stor risk att du får problem med din matsmältning när du tar denna medicin.

Andra biverkningar som är ganska vanliga, men inte alls lika vanliga som matsmältningsproblem, är:

 • huvudvärk
 • matthet
 • hudutslag, som eksem
 • illamående
 • kräkningar
 • förstoppning
 • buksmärtor

Det finns också en del andra, betydligt mer sällsynta biverkningar, som du kan läsa om i bipacksedeln till din medicin.

Om du får besvär av din medicin ska du vända dig till din läkare, så kanske en ändrad dos eller ett byte av läkemedel kan hjälpa dig.

Mer om fibrater här. >>