≡ Menu

Lågt kolesterolvärde

Här kan du läsa vad det innebär med ett lågt kolesterolvärde.

Kolesterolvärde är ett värde på hur hög halt du har av blodfett, eller så kallat kolesterol i kroppen.

Att det kan vara skadligt att ha ett högt kolesterolvärde vet du säkert, men vet du vad kolesterol är och vad innebär egentligen ett lågt kolesterolvärde?

Ett nödvändigt ämne

Kolesterol är egentligen inte ett fett, även om vi talar om kolesterol och blodfett som samma sak.

Kolesterol är ett fettliknande ämne som till stor del tillverkas i kroppen. En del kolesterol tillförs också med den mat du äter, men merparten produceras faktiskt av din egen lever. Kolesterolet är livsnödvändigt för oss människor, och det används till att bygga upp våra celler.

Det behövs också kolesterol för att din kropp ska kunna producera vitamin D, hormoner och garvsyra. Du kan alltså inte klara dig utan kolesterol.

Höga halter inte bra

Kolesterol är nödvändigt, men om halterna av detta ämne blir för höga kan det få skadliga konsekvenser.

Höga halter av kolesterol kan förorsaka åderförfettning, eller åderförkalkning som man sa förr i tiden. Detta kan, i sin tur, medföra att du riskerar att drabbas av hjärt- eller kärlsjukdomar på längre sikt. Men, ett högt kolesterolvärde orsakar inte ensamt dessa sjukdomar, utan det är en i raden av riskfaktorer.

Har du ett högt kolesterolvärde kan du oftast åtgärda detta genom att ändra dina levnadsvanor och börja ett sundare liv med bättre mat och motion.

Att sluta röka gör också att kolesterolvärdet sjunker.

Lågt kolesterolvärde

Det man strävar efter är att hålla ett så lågt kolesterolvärde som möjligt.

Det är då det totala kolesterolvärdet man ser till, det som mäter den sammanlagda mängden kolesterol i ditt blod. Man mäter också LDL och HDL kolesterol för att se hur balansen mellan dem är, men om du har ett lågt kolesterolvärde spelar balansen mindre roll. Ett normalt kolesterolvärde ska ligga under 5.0 mmol/ l.

Allt över denna siffra räknas som ett förhöjt värde, och klassas i olika kategorier, beroende på hur mycket över normalvärdet det ligger.

Skilda meningar

Idag debatteras det både ofta och hetsigt om huruvida högt eller lågt kolesterolvärde är att föredra.

Tidigare har det alltid hävdats att kolesterolvärdet ska vara lågt, och att ett högt värde kan vara skadligt.

Idag finns det personer som hävdar att det tvärtom är bra med höga värden, och att ett lågt kolesterolvärde inte alls är att eftersträva. Vad som gäller och vem som har rätt kommer framtiden att ge ett svar på. Idag påstår sig båda sidor kunna bevisa att de har rätt, men det kan ju knappast vara bevis om det går att bevisa motsatsen. Det man tror sig veta är att det kanske inte alltid är det bästa att sänka kolesterolnivån om du är äldre.

I alla fall inte om inte ditt kolesterolvärde är mycket högt.

Det finns studier som pekar på att ett högre kolesterolvärde kan skydda äldre människor mot infektioner, och kanske också mot demens.

Så om du är äldre, behöver du kanske inte sträva efter att ha ett lågt kolesterolvärde.

Lågt kolesterolvärde viktigast för medelålders och yngre män

Att ett högt kolesterolvärde är en risk för medelålders och yngre män har man sett, så om du tillhör denna grupp är det nog ändå klokt att försöka hålla ett lågt kolesterolvärde.

Kanske kan den ökade risken i denna grupp bero på att du, om du är en yngre eller en medelålders man utsätts för en rad andra riskfaktorer.

Eftersom då ett högt kolesterolvärde är ytterligare en riskfaktor bör du eftersträva ett lågt kolesterolvärde om du befinner dig i denna grupp.