≡ Menu

Högt kolesterol symptom

Har du som så många andra högt kolesterol? Eller är det kanske så att du inte vet, men funderar på detta?

Det är så oerhört många som har högt kolesterolvärde idag, och detta är ju också ett av de prover som förekommer på nästan varenda hälsoundersökning.

Det är faktiskt så vanligt med högt kolesterol, att om man skulle tala om ett normalt värde och utgå från genomsnittet så skulle det vara normalt att ha ett förhöjt värde av sitt kolesterol.

Högt kolesterol  – vilka symptom?

Om du funderar på om du har högt kolesterolvärde undrar du förstås hur du kan känna det.

Ibland är det kanske så att du känner efter, och gissar att du kan lida av något utan att veta, och det är först när du känner av något som du går till doktorn. Helt naturligt. Vi går ju inte till doktorn om vi inte har besvär. Enda gången du går till läkaren utan att ha några uttalade besvär är väl när du går på just en hälsoundersökning, men det är inte alla av oss som kommer iväg på regelbundna kontroller.

Om du jobbar får du troligen komma på kontroller hos företagshälsovården med några års mellanrum.

Hur ofta dessa kontroller förekommer varierar från arbetsplats till arbetsplats. Om du däremot inte har något jobb, eller om inte din arbetsgivare ger sådana kontroller, då är det inte säkert att det blir av att boka någon hälsokontroll. Då är du hänvisad till att gå efter symptom, och när det gäller högt kolesterol kommer du då inte att komma till läkare. Du kan nämligen inte känna om du har ett högt kolesterolvärde.

Det ger vanligtvis inga symptom alls. Det är först om du haft ett högt kolesterol så länge att du riskerar att du drabbas av någon hjärt- eller kärlsjukdom som du märker av det.

Ta för vana att kontrollera

Att gå på regelbundna hälsokontroller är bra.

Då får du snabbt reda på om någonting inte är som det ska, och du får en chans att rätta till det, eller i andra fall kan du få behandling i ett tidigt skede. Om du, av någon anledning inte går på regelbundna kontroller kan du skaffa en kolesterolmätare och göra egna tester. Precis som du kan köpa en egen blodtrycksmätare finns också kolesterolmätare att köpa. Då kan du själv se om du har högt kolesterolvärde, och i så fall söka läkare för att få veta hur du ska behandlas.

I synnerhet om du vet med dig att du befinner dig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar bör du på något sätt hålla koll på ditt kolesterol.

Om du:

finns det anledning att kontrollera ditt kolesterolvärde gaska regelbundet.

Då har du flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, och då kan ett högt kolesterolvärde utgöra ytterligare en fara. Det är nänligen inte, som du kanske tror efter alla skriverier om högt kolesterol, enbart ett högt kolesterolvärde som gör att du kommer att drabbas av hjärtinfarkt.

Det är oftast flera olika faktorer som spelar in när du drabbas av en sådan sjukdom och där är ett högt kolesterolvärde en av dessa faktorer.