≡ Menu

Kolesterolmedicin

Kolesterolmedicin kallas en grupp läkemedel som du kan få för att sänka ditt kolesterolvärde.

Kolesterolmedicin får du oftast först om inte en förändring av dina levnadsvanor ger någon effekt på halten av kolesterol.

Först och främst får du göra ett försök att lägga om din kost, och äta sådan mat som kan hjälpa till att sänka halten av kolesterol i ditt blod.

Du måste också börja motionera om du inte redan gör det. Det krävs inte att du börjar springa eller träna på gym flera gånger i veckan. En lågintensiv träning ger också bra effekt, så länge du tränar regelbundet.

En halvtimmes promenad om dagen till att börja med duger gott.

Det viktigaste är att du kommer igång, och rör på dig varje dag. Det är inte bara kolesterolvärdet som mår bra av det, utan du stärker både hjärta och lungor, samtidigt som du märker hur mycket bättre du mår med daglig motion.

När inget annat hjälper

Men, om inte ditt kolesterolvärde går ner trots att du äter bra mat och motionerar måste kanske din läkare skriva ut en medicin som hjälper dig att få ner kolesterolvärdet.

Att gå med ett högt kolesterolvärde under en längre tid kan leda till åderförkalkning, eller egentligen ska det kanske kallas åderförfettning, vilket kan medföra en ökad risk att du drabbas av hjärt- eller kärlsjukdomar.

Men, även om du måste äta medicin för att få ned ditt kolesterol ska du inte strunta i vad du äter.

Det är ändå viktigt att du äter mat som håller kolesterolhalten nere.

Ett högt kolesterolvärde kan sägas vara ett symptom på att du inte lever på ett sätt som är bra för din kropp, och då hjälper det förstås inte enbart att ta en medicin som tar bort symptomen. Du måste också försöka angripa grundproblemet, och det gör du genom en sund livsföring, med bra sammansatt kost, och motion.

Om du röker, är det också skäl att sluta röka, eftersom det är ytterligare en riskfaktor.

Sjukdomar kan ge högt kolesterol

Det kan också vara en underliggande sjukdom som orsakar högt kolesterol, och om det är så i ditt fall, måste naturligtvis den sjukdomen behandlas i första hand.

Man kan säga att det är samma sak där, att man behandlar först orsaken, och därefter eventuellt symptomen.

Olika sorter av kolesterolmedicin

I Sverige finns det idag fem olika sorters medicin för att behandla högt kolesterol.

Den grupp du troligen mest hör talas om är gruppen statiner, men det är inte de enda läkemedlen mot kolesterol.

Det finns också fyra andra läkemedelsgrupper, och dessa är:

  1. fibrater
  2. resiner
  3. nikotinsyrapreparat
  4. kolesterolupptagshämmare

Statiner är nog den vanligaste gruppen av dessa.

Statiner (kolesterolmedicin)

Statiner fungerar genom att hämma produktionen av kolesterol i din lever, och de minskar framför allt halten av det onda kolesterolet, LDL, i ditt blod.

Detta är den medicin som din läkare föredrar att ordinera dig om du är vuxen och löper risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Mer om statiner här.

Resiner

Denna grupp läkemedel påverkar ditt kolesterol genom att det binder gallsyror i tarmen.

Detta gör att de inte återupptas i blodet, och därför sätter levern igång att producera mer gallsyra. Denna produktion bryter ner kolesterol, framför allt det onda kolesterolet. Dessa mediciner brukar man inte ge som enda behandling, om det inte är barn eller ungdomar som ska behandlas.

Är du vuxen, får du någon av dessa mediciner för att förstärka effekten av exempelvis statiner.

Mer om resiner här.

Fibrater

Fibrater kan sänka den totala kolesterolhalten, och samtidigt höja nivån av det goda kolesterolet, HDL.

Detta görs genom en rad olika effekter som påverkar omsättningen av blodfetter.

Förutom att sänka ditt totalkolesterol, sänks också halten av de farliga triglyceriderna.

Mer om fibrater här.

Kolesterolupptagshämmare

Som namnet anger fungerar dessa mediciner genom att hämma upptaget av kolesterol genom tarmen.

Mer om kolesterolupptagshämmare här.

Nikotinsyrapreparat

Dessa läkemedels främsta uppgift är att hämma nedbrytningen av fett i din kropps fettdepåer.

Denna funktion gör att nivåerna av det onda kolesterolet och triglyceriderna sänks, medan halten av det goda kolesterolet höjs. Nästan alla som behandlas med dessa mediciner känner av blodvallningar som en biverkning av sin medicin.

Detta kan minskas genom att börja med en låg dos, och besvären är oftast värst i början.

Mer om nikotinsyrapreparat som kolesterolmedicin, klicka här.