≡ Menu

Simvastatin

Simvastatin är ett läkemedel som ingår i gruppen statiner, som du kan få för att reglera din kolesterolnivå, om du har ett högt värde, som inte kan avhjälpas genom bättre levnadsvanor.

Om du har högt kolesterolvärde, kan det medföra att du löper en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, och därför är det viktigt att försöka få ner kolesterolet.

Många gånger kan man sänka värdet genom ändrade kostvanor och motion, men om det inte hjälper måste du få en medicin, som hjälper till att sänka nivån av det skadliga kolesterolet LDL. Simvastatin är den verksamma substansen i ett flertal olika mediciner från olika tillverkare. De heter alla Simvastatin, utom ett som heter Zocord.

Simvastatin-medicinerna kan du skilja åt genom tillverkarens namn som också står på din medicinförpackning.

De heter:

 • Simvastatin Arrow
 • Simvastatin Bluefish
 • Simvastatin Krka
 • Simvastatin Orifarm
 • Simvastatin Orion
 • Simvastatin Pensa
 • Simvastatin Ranbaxy
 • Simvastatin Sandoz
 • Simvastatin Stada
 • Simvastatin Teva

Simvastatin är en medicin som du måste ha ett recept från din läkare för att köpa.

Den finns i tablettform, och tabletterna finns i olika styrka. Från 10 mg till 80 mg.

Så fungerar det

Som du säkert vet är kolesterol, tillsammans med triglycerider de blodfetter du har i din kropp.

Egentligen är de inte fetter, utan ett vaxartat, fettliknande ämne, som inte är vattenlösligt. Kolesterolet delas upp i det onda och det goda kolesterolet, och statiner hämmar produktionen av kolesterol i din kropp. Simvastatin sänker ditt totalkolesterol, och det är då främst det onda kolesterolet som minskar.

Nivån av det goda kolesterolet kan istället öka något av Simvastatin, och det är bra, eftersom det goda kolesterolet har en skyddande effekt på dina blodkärl. Se även artikel från 2006 i dn.se.

Det transporterar bort det onda kolesterolet så att detta inte sätter sig i dina blodkärl, och orsakar åderförkalkning.

Då ska du inte använda Simvastatin!

Trots att din läkare skrivit ut denna medicin till dig, för att du behöver de för att sänka ditt höga kolesterolvärde, finns det tillfällen när du inte ska ta denna medicin.

Egentligen borde din läkare känna till om du inte ska ta medicinen, men eftersom du troligen inte träffar en och samma läkare när du besöker sjukvården, kan det finnas saker din läkare inte känner till om dig.

Om du känner igen dig i något av det som följer, ska du inte ta Simvastatin:

 • om du är allergisk mot Simvastatin eller mot något annat ämne som ingår i tabletten (läs på förpackning eller i bipacksedeln)
 • om du tar vissa läkemedel mot svampinfektioner
 • om du behandlas mot HIV
 • om du tar vissa antibiotika
 • om du får behandling mot depression med medicin som innehåller nefazodon
 • om du tar ciklosporin (exempelvis om du genomgått en transplantation)
 • om du tar Danazol – ett syntetiskt hormon
 • om du har problem med din lever
 • om du är gravid eller ammar

Använder du något av dessa läkemedel, eller känner igen någon av de tillstånd som beskrivs, får du inte ta Simvastatin, utan ska istället kontakta din läkare.

Använd med försiktighet

I samtliga fall som beskrivits tidigare, får du inte använda Simvastatin.

Det finns också ibland orsak att vara extra försiktig, och prata med din läkare innan du tar medicinen, för att vara säker på att han eller hon känner till alla saker som kan påverkas av Simvastatin.

Berätta för din läkare om du:

 • tidigare har fått ont i musklerna när du tagit kolesterolsänkande medel
 • har ärftliga muskelbesvär, eller om någon nära släkting har det
 • har allvarlig nedsatt funktion av dina lungor
 • har nedsatt njurfunktion
 • regelbundet dricker mycket alkohol
 • har en sköldkörtel som är underaktiv, och som inte behandlas eller är under kontroll.

Graviditet och amning

Du ska inte använda Simvastatin under graviditet.

Om du behandlas med denna medicin bör du använda säkra preventivmedel, så att du inte oavsiktligt blir gravid. Om du planerar en graviditet måste du sluta ta denna medicin åtminstone en månad innan du börjar försöka bli gravid.

Simvastatin kan gå över i bröstmjölk, därför ska du heller inte använda denna medicin om du ammar.

Om du tar andra mediciner

Vissa läkemedel passar inte riktigt ihop med andra.

Man brukar säga att de interagerar med varandra.

Det betyder att de på ett eller annat sätt påverkar effekten av ett annat läkemedel. Om du tar två sådana läkemedel samtidigt kan det behövas en annan dosering, eller eventuellt andra åtgärder för att du ska få bästa möjliga effekt av din medicin.

Därför är det viktigt att alltid berätta för läkaren vilka andra mediciner du tar.

När det gäller Simvastatin finns en del mediciner redan uppräknade ovan, då du inte bör använda Simvastatin alls samtidigt.

Men, det finns några fler läkemedel som kan påverka, eller påverkas av Simvastatin, och som du därför måste informera din läkare om du använder.

Dessa är:

 • kolkicin, som du får mot gikt
 • rifampicin, behandling mot tuberkulos
 • andra kolesterolsänkande mediciner
 • medicin som förebygger blodpropp, till exempel Warfarin
 • vissa läkemedel mot högt blodtryck
 • vissa hjärtmediciner
 • danazol, som används mot bröstcystor hos kvinnor, och endometrios

Så använder du Simvastatin

För det första, är det viktigt att du fortsatt äter bra mat och motionerar, precis som du blev ordinerad då ditt höga kolesterolvärde upptäcktes.

Du kan inte använda medicinen istället för ändrad livsstil, utan dina tabletter tar du som ett komplement till goda vanor.

Simvastatin är i tablettform, och du ska ta din tablett en gång per dygn, på kvällen.

Tabletten ska du svälja hel, och alltså inte tugga sönder. Du bör inte dricka grapefrukt-juice när du behandlas med Simvastatin, eftersom läkemedlet då utsöndras långsammare i din kropp, och du får då inte den avsedda effekten. Den dos du ska ta bestämmer din läkare utifrån dina behov och förutsättningar.

Du ska absolut inte experimentera med doseringen på egen hand.

Biverkningar av Simvastatin

Alla läkemedel har biverkningar tyvärr.

Simvastatin visar samma biverkningar som andra statiner.

Vissa av dessa biverkningar är vanligare, som till exempel huvudvärk, magbesvär och sömnproblem, men det betyder inte att du kommer att drabbas av dem. Det finns många som tar denna medicin utan minsta besvär av biverkningar, medan andra kan få ganska jobbiga effekter av sin medicinering.

Det är viktigt att du kontaktar din läkare om du skulle få oförklarliga muskelbesvär, som smärta eller kramper.

Likaså om du drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, som svårigheter att svälja eller andas, eller svullnad i ansikte, tunga och svalg.

Se även: