≡ Menu

Fluvastatin

Fluvastatin är den aktiva substansen i läkemedel som är till för att sänka kolesterolhalten i ditt blod.

Den ingår i läkemedelsgruppen statiner, och för närvarande finns det bara ett läkemedel med fluvastatin i Sverige.

Denna medicin heter Lescol, men det aktiva ämnet heter alltså Fluvastatin.

Ett exempel på en annan vanlig statin är atorvastatin.

Om du har högt kolesterolvärde, och om det inte hjälper med en ändring av din kost, och med motion, kan detta vara en medicin du får för att ytterligare försöka sänka din kolesterolhalt. Du ska förstås fortfarande äta en kost som hjälper till att sänka ditt kolesterolvärde, och du måste motionera regelbundet.

Medicinen är avsedd som en hjälp att sänka ditt kolesterolvärde om inte ovan nämnda förändringar av din livsföring hjälper.

Så används Fluvastatin

I första hand är det för att sänka ditt kolesterolvärde, om inte en ändrad livsföring ger fullgott resultat, som du får medicin med fluvastatin.

Du kan dock även få denna medicin om du genomgått en hjärtkateterisering.

I första hand används dock denna medicin för att sänka nivåerna av det skadliga kolesterolet LDL, och det kan också minska andelen triglycerider i blodet.

Då ska du inte använda Fluvastatin

De flesta läkemedel har vissa begränsningar som du bör följa vid användandet.

När det gäller fluvastatin, bör du inte ta denna medicin om något av följande stämmer in på dig:

 • om du är allergisk mot fluvastatin, eller mot något annat som ingår i medicinen
 • om du är gravid, eller om du ammar
 • om du är allergisk mot soja eller jordnötter, ska du inte använda Lescol, eftersom tabletterna kan innehålla spår av sojalecitin
 • om du har problem med din lever
 • om du har oförklarligt höga nivåer av vissa leverenzymer

Ta ingen medicin, utan kontakta istället din läkare och berätta om dina problem om något av det ovanstående gäller dig.

Varningar

Det finns också andra situationer eller tillstånd som gör att du ska vara försiktig med fluvastatin och Lescol, den medicin ämnet ingår i.

Det behöver inte vara så att du inte kan använda medicinen, men du ska tala med din läkare, eller med personal på apoteket där du hämtar ut din medicin, innan du använder den.

Detta gäller om du:

 • har någon njursjukdom
 • har en sköldkörtelsjukdom
 • har en muskelsjukdom eller om någon i din familj har det
 • har haft en leversjukdom
 • har fått problem med dina muskler av andra lipidsänkande mediciner
 • har en allvarlig infektion
 • har mycket lågt blodtryck, så att du brukar bli yr eller liknande
 • har överdriven muskelträning
 • ska opereras
 • dricker mycket alkohol, regelbundet

Om du har haft en leversjukdom kommer din läkare att ta regelbundna leverprover, både innan medicineringen och under behandlingstiden.

Du kommer också att kontrolleras noggrant om du har diabetes, eller löper risk att få diabetes.

Kontakta din läkare!

Om du när du behandlas med Lescol får symptom som kan tyda på att du drabbats av leversvikt måste du omedelbart kontakta läkare!

De symptom du kan få, som tyder på att du kan ha råkat ut för leversvikt är följande:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • gultonad hud, eller gulaktiga ögon
 • eufori eller depression
 • förvirring
 • sluddrigt tal
 • mental långsamhet
 • skakningar
 • sömnstörningar
 • lätt att få blåmärken
 • lätt att få blödningar

Om du känner igen några av dessa symptom, måste du alltså genast ta kontakt med din läkare, eller sjukvården.

Om du tar andra mediciner

Som du kanske vet kan olika mediciner interagera med varandra.

Det betyder att de kan påverka varandras effekt.

Av denna anledning är det viktigt att du berättar för din läkare vilka andra mediciner du tar, ifall det kanske behövs en justering av dosen för någon av dina mediciner, eller om man helt enkelt bör välja en annan medicin, som inte krockar med övriga du använder.

De mediciner som kan påverkas av, eller påverka effekten av fluvastatin är:

 • ciklosporin (hämmar immunsystemet )
 • fibrater, nikotinsyra eller gallsyrebindare, som är läkemedel som används för att sänka LDL kolesterol
 • rifampicin, som är en sorts antibiotika
 • flukonazol (läkemedel mot svampinfektioner )
 • fenytoin , mot epilepsi
 • blodförtunnande medel som Warfarin
 • en diabetesmedicin som heter Glibenklamid
 • kolkiciner, som används mot gik

Mer om läkemedelsinteraktioner på lu.se.

Biverkningar av Fluvastatin

Det finns en del biverkningar förknippade med fluvastatin, men det betyder inte att du nödvändigtvis behöver drabbas av någon av dem.

Några ganska vanliga biverkningar är:

 • huvudvärk
 • sömnproblem
 • magsmärta
 • illamående
 • onormala testvärden i ditt blod, för muskler och lever

Mer sällsynta biverkningar, men som kan vara allvarliga och därför kräver att du omedelbart kontaktar läkare om du drabbas är:

 • oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara tidiga tecken på muskelförtvining, som kan stoppas om du snabbt slutar ta medicinen och kontaktar sjukvården
 • om du känner dig ovanligt trött, och har gulfärgad hud, och / eller ögon, feber och mörk urin, kan det vara tecken på en leverinflammation
 • om du har svårt att andas, är yr, och har svullen hud, kan det vara en allergisk reaktion
 • om du blöder eller lätt får blåmärken, kan det vara tecken på att dina blodplättar minskat i antal
 • om du har lila eller röda utslag, kan det vara inflammation i blodkärl
 • om du har svår värk i övre delen av magen, kan det tyda på bukspottinflammation
 • om du får fläckiga, röda utslag, som främst sitter i ansiktet, ibland också tillsammans med trötthet, illamående och feber kan det tyda på en reaktion som är SLE-liknande

Alla dessa symptom kräver att du omedelbart kontaktar din läkare.

Mer om fluvastatin och andra typer av statiner hittar du här.