≡ Menu

Rosuvastatin

Här kan du läsa mer om rosuvastatin, en typ av läkemedel som tillhör gruppen statiner.

Om ditt kolesterolvärde är för högt ska du i första hand försöka komma ner i normala nivåer, genom att ändra din kosthållning till mat som sänker ditt kolesterol istället för att höja det.

Du bör dessutom börja motionera regelbundet.

Om du trots dessa åtgärder inte lyckats få ner kolesterolhalten efter ett halvt till ett år behöver denna behandling kompletteras med en medicin.

Oftast får du då ett läkemedel som ingår i gruppen statiner, och i denna grupp finns bland annat Rosuvastatin.

Detta är inte medicinens namn, utan Rosuvastatin är den verksamma substansen i flera olika kolesterolsänkande mediciner.

Dessa mediciner heter alla Crestor, och du kan skilja dem åt genom det namn som följer efter Crestor.

Crestor är tillsammans med simvastatin de absolut vanligaste kolesterolsänkande läkemedlen i Sverige.

Innan du tar Rosuvastatin

Det finns en del saker du bör känna till innan du tar din medicin, för att du ska kunna använda den på ett tryggt och säkert sätt, och för att du ska få ut den bästa effekten av medlet.

För det första måste du veta att det finns tillstånd och situationer som gör att du absolut inte ska ta denna medicin.

Det är förstås lätt att tro, att bara för att du får en medicin utskriven av läkare, är det självklart att det är säkert att ta den. Vad många inte tänker på är att idag har du sällan en husläkare som har hand om hela dig, och alla dina besvär. Du träffar antagligen flera olika läkare om du har flera sjukdomar eller besvär, och dessa är tyvärr inte alltid medvetna om de andra besvär eller mediciner du har.

Därför får du själv vara uppmärksam och om något av detta stämmer in på dig ska du inte ta medicinen:

 • om du har någon leversjukdom
 • om du har allvarliga problem med njurarna
 • om du har fått en allergisk reaktion på Crestor eller något ämne som ingår i tabletten
 • om du är gravid
 • om du ammar
 • om du, oförklarligt och upprepat, har ont i dina muskler
 • om du tar ciklosporin

Du ska då alltså inte ta medicinen, utan istället ta kontakt med din läkare.

Kontakta också läkaren om du känner dig osäker.

Var också försiktig

Om något av följande stämmer in på dig måste du kontakta läkare innan du tar din medicin:

 • om du har leverproblem
 • om du har njurbesvär
 • om du ofta dricker stora mängder alkohol
 • om du har sköldkörtelproblem
 • om du tar läkemedel mot HIV
 • om du tar fibrater, som är en annan läkemedelstyp mot högt kolesterol
 • om du har haft muskelbesvär som inte gått att förklara, muskelsjukdom eller fått muskelbesvär då du använt kolesterolsänkande medel tidigare

Detta är faktorer som kan behöva extra noggrann kontroll under behandlingen, och du måste alltså informera din läkare om dem.

Ålder spelar roll

Rosuvastatin ges inte till barn under tio år.

Om du är ung, under 18 år, kommer du inte att få de starkaste tabletterna utskrivna. Om du är över 70 år behöver man också iaktta en viss försiktighet, och din läkare kommer att välja en startdos som kan passa dig.

Också om du är av asiatiskt ursprung, kan läkaren behöva välja en annan startdos.

Läkemedel som kan påverka din medicinering

En del andra mediciner kan påverka effekten av Rosuvastatin, liksom denna kan påverka effekten av andra mediciner.

Det är därför läkare ofta frågar om du använder några andra mediciner när de skriver ut en ny.

Tyvärr är det dock inte alla läkare som gör det, och därför är det lätt hänt att du får mediciner som interagerar med varandra.

Mediciner som kan påverka / påverkas av Rosuvastatin är:

 • ciklosporin, används bland annat efter transplantation
 • warfarin, blodförtunnande
 • fibrater, andra kolesterolsänkande preparat
 • erytromycin, en sorts antibiotika
 • p-piller
 • vissa mediciner mot halsbränna
 • vissa medel mot HIV

Om du tar någon av dessa mediciner, eller om du nyligen använt dem, bör du berätta det för din läkare eller för apotekspersonalen.

Är du laktosintolerant?

Om du inte tål vissa sockerarter bör du vara försiktig eftersom dessa tabletter kan innehålla laktos.

Prata då med din läkare innan du tar medicinen, så du kan få råd om hur du ska agera.

Allvarliga biverkningar som kan drabba dig då du använder Rosuvastatin

Biverkningar är något de flesta av oss funderar över då vi får en ny medicin.

Vissa läkemedel ger fler och andra färre biverkningar, men det finns inget läkemedel där du inte löper någon risk alls.

Vissa mediciner har också rykte om sig att ge svåra besvär, och det kan göra att du kanske blir rädd för att använda sådana läkemedel.

Rosuvastatin, och andra läkemedel i gruppen statiner, omges av många sådana rykten, och att alla de biverkningar det talas om kan förekomma är sant, men de flesta svåra biverkningar är tämligen sällsynta.

Den allvarligaste biverkning du kan råka ut för, är om du skulle få en svår allergisk reaktion.

Därför måste du vara uppmärksam på följande symptom:

 • andningssvårigheter, med eller utan svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg
 • kraftig klåda med upphöjda knölar
 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg, som kan ge sväljsvårigheter

Sluta ta medicinen och kontakta omedelbart sjukvården om du känner något av dessa symptom!

Det finns också en allvarlig biverkning som kan drabba dina muskler, och som också kräver att du slutar ta medicinen och genast kontaktar läkare. Om du får värk eller kramp i musklerna, som du inte kan förklara, och som sitter i längre än förväntat, måste du alltså kontakta läkare. Detta kan i värsta fall vara tecken på en livshotande muskelsjukdom som heter rhabdomyolys.

Där gäller så snabb behandling som möjligt!

Vanliga biverkningar

Som tur är förekommer de mycket allvarliga biverkningarna mycket sällan.

Däremot finns det oönskade effekter av Rosuvastatin som är betydligt vanligare.

Mer än en procent av de som använder Rosuvastatin drabbas av:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • kraftlöshet
 • muskelvärk
 • magsmärtor
 • illamående
 • förstoppning
 • diabetes

Du kan alltså få diabetes som en biverkning av Rosuvastatin.

Du löper störst risk för detta om du är överviktig, har högt blodtryck, höga blodsockerhalter, samtidigt som du har ett högt kolesterolvärde.

Mer om statiner här.