≡ Menu

Normalt kolesterolvärde

Kolesterolvärdet är ett av de tester du antagligen genomgår då du är på en vanlig hälsokontroll, men hur vet du om du har ett normalt kolesterolvärde?

Om du jobbar kanske du går på regelbundna kontroller hos företagshälsovården, annars får du själv se till att du får genomgå en undersökning med jämna mellanrum. I synnerhet om du börjar komma upp i åren är det viktigt att ha koll på vad som händer i kroppen, men det är också viktigt om du är yngre.

Många problem kan komma redan i unga år, och ju fortare du börjar behandlas, desto bättre är det förstås.

Vad är normalt kolesterolvärde?

Om du med ett normalt kolesterolvärde menar ett värde som understiger den gräns som har satts, för att inte värdet ska vara för högt, så ska du ha ett totalkolesterolvärde som inte är högre än 5.0 mmol/ l.

Om ditt kolesterolvärde är högre än så, har du ett förhöjt värde.

Om du däremot med normalt menar ett värde som är ett genomsnitt av vad folk i allmänhet har, är kanske det normala högre än 5.0, eftersom höga kolesterolvärden är så oerhört vanligt i vår del av världen. Om vi nu ska hålla oss till det som rekommenderas inom från läkarhåll, ska du alltså ha ett totalkolesterolvärde på under 5.0 om det ska ses som ett normalt värde, och ditt LDL värde ska inte vara högre än 3.0.

Det totala värdet ska alltså helst ligga under 5.0 mmol/l, men det ses faktiskt som normalt om det ligger mellan 3.6 och 6.4.

Om du har ett lätt förhöjt värde på 6.4 anser läkaren alltså att du har ett ganska normalt värde.

Om du har diabetes, njurskada eller löper en mycket stor risk att drabbas av hjärt – eller kärlsjukdomar ska dina värden helst ligga på 4.5 för det totala kolesterolvärdet och 2.5 för LDL värdet.

Hur får du normalt kolesterolvärde?

Om du hör till alla dem som har ett förhöjt kolesterolvärde beror detta oftast på det sätt du lever.

Det är därför det är så vanligt med förhöjda kolesterolvärden i västvärlden.

Våra levnadsvanor, med för lite fysisk aktivitet och fet mat samt mycket socker ger denna effekt.

För att få, eller behålla, ett normalt kolesterolvärde behöver du göra följande:

  • motionera regelbundet
  • sluta röka
  • äta mindre fet mat, speciellt mättade fetter
  • äta mindre godis och snacks
  • äta mer grönsaker och rotfrukter
  • äta mer frukt
  • äta mer fleromättat fett

Det är också dessa råd du kommer att få från din läkare om dina värden inte är normala.

Oftast räcker det med att ändra livsstil för att komma ner i normala kolesterolvärden.