≡ Menu

Statiner

Statiner är en av de läkemedelsgrupper som kan användas om du har ett högt kolesterolvärde, som kräver medicinering.

I första hand får du order om att lägga om din livsstil för att försöka sänka kolesterolvärdet på det sättet, men om inte det hjälper kommer du kanske att behöva medicin.

Om du är vuxen, och din läkare bedömer att du löper risk att få hjärt- eller kärlsjukdomar, är det en medicin ur gruppen statiner du kommer att få.

Ett av världen kanske vanligaste läkemedel tillhör denna grupp och heter simvastatin.

Så fungerar statiner

Det finns flera olika grupper med läkemedel (s.k. kolesterolmedicin) som har effekt på kolesterolet.

För vuxna patienter, som visar någon riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar är det nästan alltid statin som sätts in i första hand. Om du får medicin mot ditt höga kolesterol är det därför troligt att det är en medicin ur denna grupp du får.

Kolesterol bildas i din lever.

Ungefär 75 % av det kolesterol du har i din kropp har också bildats där, och det är bara en fjärdedel du får i dig genom maten. Alla statiner har samma verkningsmekanism. De sänker ditt kolesterolvärde genom att verka hämmande på kolesterolproduktionen i din lever.

Med statiner minskas mängden LDL, som är det onda kolesterolet, och också mängden triglycerider i ditt blod.

Triglycerider är det tredje ämnet bland dina blodfetter, utöver LDL kolesterol och HDL kolesterol.

Med hjälp av statiner kan du också få en liten ökning av HDL, som kallas det goda kolesterolet.

Man strävar efter en balans av blodfetterna, där du bör ha mycket av det goda kolesterolet och små mängder av både LDL kolesterol och triglycerider.

Denna balans kan man påverka med hjälp av statiner.

Verksamma läkemedel i gruppen statiner

I denna grupp av kolesterolsänkande mediciner ingår ett antal läkemedel.

Dessa är i sin tur det verksamma ämnet i flera olika mediciner.

Om du får en medicin med statin, finns det alltså ett ganska stort antal att välja bland för den läkare som skriver ut din medicin.

De läkemedel, som är den verksamma substansen i kolesterolsänkande mediciner är:

Den medicin du har fått av din läkare kanske inte har något av dessa namn, men om du läser på förpackningen, eller i bipacksedeln kan du se vilket det verksamma ämnet i just din medicin är.

Varningar

Även om du har fått medicinen utskriven av doktorn finns det några saker du bör tänka på innan du tar din medicin.

Detta är saker som din läkare bör tala med dig om, innan han eller hon skriver ut medicinen, men ibland kanske det inte blir gjort, eller så kanske inte du berättat om andra problem för din läkare.

Det finns nämligen vissa tillstånd som gör denna medicin direkt olämplig för dig.

Om du känner igen dig i något av följande, bör du inte ta medicinen utan att först ha rådgjort med din läkare (ref.)

Ta inte statiner om:

  • om du haft en stroke, med blödning i hjärnan
  • om du har små vätskefyllda fickor i hjärnan, efter en tidigare stroke
  • om du har problem med dina njurar
  • om du har en leversjukdom (gäller även om du tidigare haft en leversjukdom)
  • om du dricker stora mängder alkohol
  • om du lider av hypotyroidism
  • om du eller någon i din familj haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor
  • om du tidigare fått muskelproblem vid användning av statiner
  • om du är över 70 år

Om du har diabetes kommer du att få genomgå noggranna kontroller under behandlingen med statin.

Detsamma gäller om läkaren bedömer att du löper risk att drabbas av diabetes.

Risken att du ska få diabetes är högre om du är överviktig och har höga nivåer av blodsocker och kolesterol, samt högt blodtryck.

Biverkningar av statiner

Du kan få biverkningar av din medicin, men du behöver inte få dem.

Några vanliga biverkningar som brukar nämnas när man pratar om dessa mediciner är illamående, förstoppning eller andra besvär med magen.

Att blodsockernivån ökar är också ganska vanligt, och det är därför du behöver stå under speciell kontroll om du har diabetes.

En annan biverkning som inte nämnts så ofta är de muskelproblem du kan få.

Ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor är faktiskt ganska vanliga biverkningar, så om du skulle få sådana problem under behandlingen kan du räkna med att det är medicinen som är orsaken.

Dessa besvär är av den mildare graden, men det finns också mer sällsynta biverkningar som kan ge allvarliga muskelbesvär.

Om dina besvär blir långvariga, eller om du får muskelsmärtor som är oförklarliga och upprepade måste du kontakta läkare eller sjukvården.

Du kan ha drabbats av muskelsönderfall som är ett mycket allvarligt tillstånd orsakat av statiner.