≡ Menu

Kolesterolmyten

Att det är farligt att ha ett högt kolesterolvärde har du säkert hört, men exakt vad är kolesterolmyten?

På de flesta hälsoundersökningar kollas halten av blodfetter, och om de är för höga ordineras du ändrade kostvanor och mer motion, för att undvika att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. På senare tid har det dock dykt upp olika meningar i denna fråga.

Vissa läkare och forskare anser att detta bara är en myt, kolesterolmyten, och att kolesterol egentligen inte alls orsakar hjärtinfarkt eller andra liknande sjukdomar.

Oenighet inom läkarvetenskapen

Om du är lekman på området är det svårt att förstå hur du ska kunna veta vad som egentligen gäller, när inte ens läkarvetenskapen kan komma fram till en slutsats.

De flesta läkare, och läkemedelsverket anser att kolesterol är skadligt, och att du bör äta en kost med mindre fett och mer grönsaker för att sänka halterna av det dåliga kolesterolet i ditt blod, och därigenom minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Man säger inte att enbart ett högt kolesterolvärde ger hjärtinfarkt, men att det är en av de riskfaktorer du bör se upp med.

Andra säger alltså att det inte alls är farligt med höga halter av kolesterol, och att det inte finns onda eller goda blodfetter.

Det skulle alltså vara fritt fram att äta mängder av fett, enligt denna teori. De gör gällande att kroppen producerar mycket mer kolesterol än du får i dig genom det du äter, och att den egna produktionen ökar om du äter kolesterolfattig mat. Därför är det ingen idé att äta mat med mindre kolesterol. Vem av dem som har rätt är förstås svårt att säga idag, men vi får kanske svaret om några år, då man ser resultatet av den fettrika kost som denna teori förespråkar.

Spelar maten roll?

När det gäller den mat du äter är oenigheten lika stor.

Det troliga är att du ordineras att äta mer frukt och grönt, samt mindre fett och socker, om du har konstaterat höga halter av skadligt kolesterol i ditt blod.

Det är, åtminstone än så länge, den rekommendation som ges inom svensk sjukvård. Men enligt dem som ser detta som en myt, spelar det ingen roll vad du äter. De säger att innehållet av kolesterol och animaliska fetter i din mat inte har något med åderförfettning eller hjärtinfarkt att göra. Man har bland annat sett i studier att patienter med hjärtinfarkt inte har ätit större mängder fett än friska innan infarkten. Å andra sidan säger ju den traditionella medicinen att kolesterolet är en av riskfaktorerna, och att det då inte är bra att äta mycket fett om du har andra riskfaktorer att ta hänsyn till.

Därför är det kanske inte lämpligt att rekommendera mycket fet mat, om du vet att du är i riskzonen för hjärt- kärlsjukdomar.

Kan kolesterol vara nyttigt?

De som vill göra gällande att kolesterolfaran är en myt, påstår att kolesterol till och med kan vara bra.

Traditionellt sett delar man upp kolesterolet i två delar; det goda och det onda. Det onda kolesterolet fastnar i dina blodkärl och kan så småningom täppa till dem, och det är då du riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Om du då har högre halter av det goda kolesterolet, kommer detta att transportera bort det skadliga, och du slipper åderförfettning. Men, för de som motsätter sig kolesterolmyten, finns ju inte bra eller dåligt kolesterol. De anser istället att kolesterol kan vara bra, att det skyddar dig mot infektioner.

De säger också att du lever längre om du har högt kolesterolvärde när du är gammal.

Svårt att veta

Vilket av detta som är rätt och fel är förstås svårt att veta.

Var sida har naturligtvis skäl att propagera för sin sak, och det förs flitig propaganda i media. Idag är det inte minst sidan som påstår att kolesterolfaran är en myt som syns. För dig, och alla andra vanliga människor, med eller utan höga kolesterolvärden, är det naturligtvis ett problem, om man inte vet hur man ska hantera situationen.

Din hälsa är det viktigaste du har, och då vore det bästa om det fanns klara besked att få.

Så länge ingen kan bevisa det ena eller det andra får du dock välja att lyssna på din läkare, eller sätta dig in i problematiken och själv ta ställning.